czwartek, 02 listopad 2023

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/8083-kampania-spoleczna-ja-nie-widze-ciebie-ty-zobacz-mnie-w-szkole-podstawowej-im-janusza-korczaka-w-choceniu.html
100%auto
Odpowiadając na apel uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy, uczniowie Sz [...] Odpowiadając na apel uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu zaangażowali się w kampanię społeczną pod hasłem: „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”. Celem kampanii jest kształtowanie postaw opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niewidzących oraz zwiększenie ich integracji ze środowiskiem społecznym. W czasie trwania kampanii wszyscy uczniowie zostali zapoznani z krótką historią białej laski. Dzieci mogły także spróbować zrozumieć osoby niewidzące i słabowidzące, uczestnicząc w doświadczeniu z zawiązanymi oczami. Zadanie polegało na rozpoznaniu po dotyku przedmiotów. Wszyscy stwierdzili, że nie było to łatwe. W ramach kampanii powstały także gazetki, na których znalazły się informacje na temat Międzynarodowego Dnia Białej Laski oraz problemów osób niewidzących lub słabowidzących. Poza tym uczniowie napisali listy do Adama z Ośrodka Braille'a w Bydgoszczy i wykonali prace pod hasłem „ZNANE I LUBIANE POSTACIE Z BAJEK ANIMOWANYCH”.
Monika Klimczak
Małgorzata Podgórska
Zdjęcia z kampanii pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2504#photos:album:1743

Powrót

Polecane artykuły:


Bon energetyczny w GOPS

Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski upoważnił Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu Panią Hannę Gołębiewską do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty bo [...]

Naprawiamy szkody po ulewnych deszczach

W ostatnią sobotę ulewne deszcze spowodowały szkody także w infrastrukturze gminnej. Niestety pobocza z uwagi na płynącą wodę zostały wymyte, a przepusty podmyte. Prowadzimy dziś prace poleg [...]