piątek, 08 grudzień 2023

Mikołajki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choceniu

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/49-chocen/8152-mikolajki-w-zespole-szkolno-przedszkolnym-w-choceniu.html
100%auto
„ Mikołaju, Mikołaju! Co ty robisz w naszym kraju? - Kiedy z nieba śnieżek leci, daję wa [...]

„ Mikołaju, Mikołaju! Co ty robisz w naszym kraju? - Kiedy z nieba śnieżek leci, daję wam prezenty, dzieci!” Mikołaj nie zapomniał o przedszkolakach z Przedszkola Samorządowego i uczniach Szkoły Podstawowej w Choceniu, nigdy  nie zapomina. Odwiedził Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choceniu , wnosząc do niej radość, uśmiech i… prezenty! Słodkie niespodzianki otrzymał każdy uczeń, za co serdecznie dziękujemy Mikołajowi i jego dzielnym elfom – Radzie Rodziców i Wójtowi Gminy Choceń – p. Romanowi Nowakowskiemu. Jak co roku, szkolne obchody Mikołajek umiliły niecodzienne stroje. Ci, którzy zaakcentowali obchody tego zwyczajowego święta, skorzystali z prawa do niepytania.

[Agata Wąsikowska]

Zdjęcia pod linkiem: https://spchocen.edupage.org/news/?gtnid=2555#photos:album:1778

Powrót

Polecane artykuły:


Mniejsze dofinansowanie do azbestu

Na podstawie złożonego przez Gminę Choceń wniosku o udzielenie dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest udzielona została dotacja w kwocie do 61.192,44 zł. Niestety z uwagi na d [...]

Uczymy się z pasją!

Dnia 20.05.2024 r., w ramach projektu  unijnego "Uczymy się z pasją", uczniowie szkoły z Chocenia uczestniczyli wwycieczce do Torunia. Ten wyjazd to pierwszy z 42 wycieczek zaplanowanych w pro [...]