piątek, 20 październik 2017

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH i DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/51-liceum-w-choceniu/4391-slubowanie-klas-pierwszych-i-dzien-edukacji-narodowej.html
W dniu 16 października 2017 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym oraz Społecznej Branżo [...] W dniu 16 października 2017 roku w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym oraz Społecznej Branżowej Szkole I Stopnia w Choceniu odbyła się uroczystość ślubowania
i pasowania uczniów klas pierwszych połączona z obchodami Święta Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyła liczna grupa zaproszonych gości w postaci lokalnych władz samorządowych, dyrektorów pobliskich szkół, przedstawicieli partnerów społecznych, pracodawców oraz rodziców uczniów. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: pan Jerzy Donajczyk – członek Zarządu Powiatu we Włocławku, pani Elżbieta Płoszaj – radna powiatu włocławskiego, pan Józef Pawłowski – przewodniczący Rady Gminy w Choceniu, pani Monika Czaplicka – radna gminy Choceń, pani Elżbieta Grekowicz – wiceprezes Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń, pani Jadwiga Lewandowska – skarbnik TKEiP w Choceniu, pani Anna Pawłowska – dyrektor SP z wygasającymi oddziałami gimnazjalnymi w Choceniu, pani Magdalena Gołaszewska – wice dyrektor SP w Choceniu, pan Marek Koziński – dyrektor Aeroklubu włocławskiego w Kruszynie.

Najważniejszym punktem zorganizowanej imprezy było ślubowanie uczniów klas pierwszych SLO i SBSIS w Choceniu. Elementu pasowania na ucznia SLO dokonali: komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku ppłk Radosław Niecikowski oraz dowódca Jednostki Strzeleckiej 4051 „Strzelec” we Włocławku – kapral Krzysztof Wójcik. Natomiast w szkole Branżowej I Stopnia zaszczytu pasowania na ucznia dostąpili: pan Lech Kisielewski – współwłaściciel hurtowni elektrotechnicznej „ELMEHURT”
we Włocławku, pan Arkadiusz Olczak – właściciel zakładu cukierniczego w Czerniewicach oraz pani Ewa Wiśniewska – pełniąca obowiązki komendanta Ochotniczego Hufca Pracy we Włocławku wraz z panią Pauliną Krupińską – przedstawicielką OHP we Włocławku.

Podczas spotkania, pani dyrektor Tamara Mikołajczak wraz z panią wicedyrektor Moniką Czaplicką uhonorowały pracodawców, którzy w sposób szczególny przyczynili się do 100%-wej zdawalności uczniów naszej szkoły podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji letniej roku szkolnego 2016/20117. Takimi symbolicznymi podziękowaniami zostali odznaczeni między innymi: pan Arkadiusz Olczak oraz pani Wanda Delewska z Czerniewic. Wyróżnionych osób było o wiele więcej, jednak sprawy zawodowe nie pozwoliły wszystkim na stawienie się na naszą uroczystość.

W drugiej części, młodzież z naszych szkół przedstawiła gościom oraz swoim koleżankom i kolegom krótki występ słowno – muzyczny. Przerywnikiem był pokaz musztry
„Z przymrużeniem oka” w wykonaniu uczniów klas mundurowych SLO w Choceniu.
Zwieńczeniem uroczystości był występ szkolnego zespołu muzycznego w składzie: Damian Płoszaj oraz Dominik Pawiński, którzy zagrali wiązankę piosenek na akordeonie oraz bębnie. Sympatyczny duet swoim występem skradł serce publiczności, która gromkimi oklaskami podziękowała za energiczny występ.
Zakończeniem całej uroczystości był skromny, słodki poczęstunek zorganizowany dla wszystkich zaproszonych gości oraz nauczycieli i pracowników szkół ponadgimnazjalnych w Choceniu.

Powrót

Polecane artykuły:


Licytacje WOŚP

Do soboty wieczorem będą trwały licytacje na WOŚP w Choceńskim Sztabie. Wśród licytacji m.in. 2 bilety na koncert Starego Dobrego Małżeństwa w Choceniu, plakat dożynkowy z autografami CLEO [...]

Zajęcia szachowe w CCK-B

W Choceniu wkrótce wystartują zajęcia szachowe. To niebywała okazja, aby zagłębić się w arkana królewskiej gry, nauczyć się czegoś nowego, ćwiczyć kreatywność, wyobraźnię i czerpać [...]