czwartek, 30 listopad 2023

Turniej charytatywny Dzieci Dzieciom.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/jednostki-organizacyjne/placowki-oswiatowe/51-liceum-w-choceniu/8133-turniej-charytatywnych-dzieci-dzieciom.html
100%auto
   
ZAPROSZENIE do udziału 1 24ee7

Powrót

Polecane artykuły:


Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnor [...]