czwartek, 19 grudzień 2019

Sesja budżetowa

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/5834-sesja-budzetowa.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:
  1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
  2. Sprawy organizacyjne
     - stwierdzenie prawomocności obrad,
      - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,
     - przyjęcie porządku obrad,

     - zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

  1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
  2. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej w Choceniu.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)      uchwalenia budżetu Gminy Choceń na rok 2020 oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2020 – 2034.

  1. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.
  2. Oświadczenia i sprawy różne
  3. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
 Przewodniczący Rady
Józef Dąbrowski

Powrót

Polecane artykuły:


Zbadaj się i zyskaj spokój!

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie w wieku od 45 do 74 lat na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ. Panie w wieku od 45 do 74 lat mog [...]

VI Międzygminny Konkurs Piosenki Wiosennej w Choceniu

W piątek 10 maja 2024r. odbył się już VI Międzygminny Konkurs Piosenki Wiosennej w Choceniu, którego organizatorem było nasze przedszkole. Fundatorem nagród było nasze przedszkole oraz Urzą [...]