środa, 16 grudzień 2020

Ostatnia sesja Rady Gminy Choceń w tym roku

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/6374-ostatnia-sesja-rady-gminy-chocen-w-tym-roku.html
Przewodniczący Rady Józef Dąbrowski, ostatnią w tym roku sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018 [...]

Przewodniczący Rady Józef Dąbrowski, ostatnią w tym roku sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023,  zwołał na dzień 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek XXIII sesji:

1.      Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.      Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołów.

 

3.      Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)      uchwalenia budżetu Gminy Choceń na 2021 rok oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2021-2034;

2)      utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń;

3)      ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Choceń oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie;

4)      przejęcia przez Gminę Choceń od Miasta i Gminy Chodecz części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego;

5)      przejęcia przez Gminę Choceń od Miasta i Gminy Lubień Kujawski części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego;

6)      przejęcia przez Gminę Choceń od Miasta i Gminy Lubraniec części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego;

7)      przejęcia przez Gminę Choceń od Gminy Boniewo części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego;

8)      przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021;

9)      wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choceń;

10)  zatwierdzenia konsultacji w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości;

11) wykonywania przez Gminę Choceń działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej zbudowanej w ramach projektu WiFi4EU.

5.      Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

6.      Oświadczenia i sprawy różne.

7.      Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Zakończono prace przy termomodernizacji i modernizacji kompleksu szkolnego w Choceniu

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe DAWBUD Adam Iwański z Włocławka zrealizowało prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym pn: „ Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolnego w Choceni [...]

Już w sobotę rozpoczynamy sezon na kąpielisku „Plaża Choceń”

Przygotowujemy się do sezonu kąpieliskowego, który rozpocznie się już w sobotę 22 czerwca i potrwa do 31 sierpnia 2024 r. W tym czasie w godz. od 11.00 do 18.00 nad bezpieczeństwem osób wypocz [...]