czwartek, 13 październik 2022

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7429-sesja-nadzwyczajna-rady-gminy-chocen-2.html
Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca [...]

Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 559, 1005, 1079) zwołał w trybie nadzwyczajnym XLIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

 Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022r., oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń,

2)    wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka;

3)    ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty;

4)    wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości;

5)    nadania nazw ulic.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

W związku ze zgłoszeniem firmy TRANSPOL LIDER z Inowrocławia realizującej prace przy odnowie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal, uprzejmie informujemy, że od dnia 03 kwie [...]

Sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy odbędzie się dziś tj. 19.03.2024 r. o  godzinie 14:00.