czwartek, 03 listopad 2022

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7454-sesja-nadzwyczajna-3.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 559, 1005, 1079, 1561) zwołał XLIV sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2023, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

      - stwierdzenie prawomocności obrad,

      - powołanie sekretarza obrad  Sesji Rady Gminy.

      - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy Choceń na 2022 r.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


INFORMACJA

Kujawsko- Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza w dniu 18.04.2024r. o godzinie 10:00 na szkolenie nt. zmian w płatnościach bezpośrednich w tym w ekoschematach. Szkolenie odbę [...]

Autobusem na wybory

Z myślą o osobach, które nie mogą samodzielnie dojechać na głosowanie, zorganizowano bezpłatny transport do lokali wyborczych. Udostępniamy rozkład jazdy obowiązujący w najbliższą niedzie [...]