piątek, 12 maj 2023

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/7768-sesja-nadzwyczajna-rady-gminy-chocen-3.html
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., [...]

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 40) Przewodniczący Rady Gminy Choceń zwołał LI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 16 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

     - stwierdzenie prawomocności obrad,

     - powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.

     - przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Choceń na 2023 r.

4.     Zakończenie Sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Jest finansowanie na mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń

Mikroinstalacje na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Choceń, to projekt, który znalazł się na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomors [...]

Masz pytanie o PIT z ZUS-u, waloryzację? Skorzystaj z dyżurów telefonicznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza do skorzystania z dyżurów telefonicznych. Tym razem tematyka dyżurów dotyczyć będzie korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, waloryzacji świadczeń [...]