wtorek, 13 luty 2024

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8264-sesja-nadzwyczajna-5.html
Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Przewodniczący Rady Gminy Józef Dąbrowski na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołał LX sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Choceń.

Proponowany porządek sesji:

1.         Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.         Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad.

3.         Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany budżetu gminy na 2024 r.;

2)    przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Grudziądzu.

4.         Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Sołtys roku

W tegorocznej edycji plebiscytu na sołtysa roku została zgłoszona nasza mieszkanka, sołtys Sołectwa Szczutkowo Pani Teresa Cichowicz. Głosować można poprzez link: https://pomorska.pl/teresa-c [...]

Projekt „Uczymy się z pasją!” wybrany do dofinansowania

Zakończyła się ocena naszego projektu „Uczymy się z pasją!” złożonego w konkursie w nowej perspektywie unijnej – w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Projekt sp [...]