wtorek, 12 marzec 2024

Sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/sesje-rady-gminy/86-informacje/8324-sesja-rady-gminy-chocen-7.html
Przewodniczący Rady Gminy Choceń zwołał LXI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która [...]

Przewodniczący Rady Gminy Choceń zwołał LXI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2018-2024, która odbędzie się w dniu 19 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Proponowany porządek sesji:

1.     Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.

2.     Sprawy organizacyjne

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy,

- przyjęcie porządku obrad,

- zgłoszenie uwag i poprawek do protokołu.

3.     Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Choceń.

4.     Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu z działalności za rok 2023.

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

6.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany budżetu gminy na 2024 r.;

2)    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2024 roku;

3)    określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2024;

4)    określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2024 rok;

5)    terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6)    przystąpienia do realizacji projektu pn. „Uczymy się z pasją!”.

7.     Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach.

8.     Oświadczenia i sprawy różne.

9.     Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Zadania drogowe w realizacji

Zadania drogowe przewidziane do realizacji w tym roku idą nieźle. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z przebudowy dróg:1. droga gminna Zakrzewek – Szczutkowo oraz droga gmina Lutobórz - gr. gminy (P [...]

CENA WODY I ŚCIEKÓW BEZ ZMIAN

Rada Gminy w Choceniu na wniosek Wójta Gminy na ostatniej sesji uchwaliła dopłatę do stawki za 1 m3 ścieków oraz 1 m3 wody. Dzięki czemu cena dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków do gos [...]