czwartek, 16 sierpień 2018

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/4929-uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej.html
Pobierz dokument Pobierz dokument
czwartek, 16 sierpień 2018

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójt

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/4927-komunikat-komisarza-wyborczego-we-wloclawku-i-z-dnia-14-sierpnia-2018-r-w-sprawie-zglaszania-kandydatow-do-skladow-terytorialnych-komisji-wyborczych-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-powiatow-sejmikow-wojewodztw-i-rad-dzielnic-m-st-warszawy-oraz-wyborow-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast-zarzadzonych-na-dzien-21-pazdziernika-2018-r.html
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie ok [...] Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246) podaję do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku I
 1. Zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych z obszaru objętego właściwością Komisarza Wyborczego we Włocławku I (powiaty: aleksandrowski, radziejowski, włocławski oraz gminy położone na obszarze wymienionych powiatów) będą przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego we Włocławku I, ul. Brzeska 6,
  10, w terminie do dnia 6 września 2018 r. (czwartek), w godz. 8
  00–1530
  (od poniedziałku do piątku). W dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota) zgłoszenia będą przyjmowane w godz. 830–1400.
 1. Prawo zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.
 2. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca bierne prawo wyborcze
  do Sejmu oraz musi być wpisana do stałego rejestru wyborców.
 3. Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów
  na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 4. Tekst w/w uchwały wraz ze wzorami druków zgłoszenia znajduje się na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem www.kbw.gov.pl, delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku: wloclawek.kbw.gov.pl oraz jest dostępny
  we wszystkich urzędach gmin, miast i starostwach powiatowych.
Komisarz Wyborczy we Włocławku I
dr Agata Pyrzyńska
czwartek, 16 sierpień 2018

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/4925-k-o-m-u-n-i-k-a-t-komisarza-wyborczego-we-wloclawku-i-z-dnia-14-sierpnia-2018-r.html
W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, s [...] W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Komisarz Wyborczy we Włocławku I podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych.
 1. Komitety wyborcze organizacji społecznych (stowarzyszeń) oraz komitety wyborcze
  wyborców mających swoją siedzibę na terenie powiatów: aleksandrowskiego, radziejowskiego i włocławskiego składają zawiadomienia, o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych, w siedzibie Komisarza Wyborczego we Włocławku I: Włocławek, ul. Brzeska 6, pok. 10.
 1. Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnych będą przyjmowane w terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r.
  w godzinach 800 - 1530 (od poniedziałku do piątku). W dniu 25 sierpnia 2018 r. (sobota) zawiadomienia będą przyjmowane w godzinach 830 – 1400.
 1. Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.kbw.gov.pl (strona główna: Aktualności zakładka Informacje) znajdują się informacje o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego wraz z niezbędnymi wzorami druków. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  i wzory formularzy dokumentów dostępne są również w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego (siedziba Komisarza Wyborczego) oraz urzędach gmin/miast
  i starostwach powiatowych.
Komisarz Wyborczy  we Włocławku I
dr Agata Pyrzyńska
czwartek, 16 sierpień 2018

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Włocławku I z dnia 14 sierpnia 2018 r.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/4926-komunikat-komisarza-wyborczego-we-wloclawku-i-z-dnia-14-sierpnia-2018-r.html
Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. [...] Na podstawie art. 476 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2018 r. poz. 246) podaję do wiadomości publicznej informację o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach położonych na terenie właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego we Włocławku I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.:

Lp

Nazwa gminy

Liczba mieszkańców

Powiat aleksandrowski

1

Aleksandrów Kujawski miasto

11 901

2

Ciechocinek

10 029

3

Nieszawa

1 953

4

Aleksandrów Kujawski gmina

11 618

5

Bądkowo

4 349

6

Koneck

3 293

7

Raciążek

3 103

8

Waganiec

4 595

9

Zakrzewo

3 549

Powiat radziejowski

10

Radziejów miasto

5 427

11

Bytoń

3 647

12

Dobre

5 360

13

Osięciny

7 848

14

Piotrków Kujawski

9 337

15

Radziejów gmina

4 469

16

Topólka

4 958

Powiat włocławski

17

Kowal miasto

3 499

18

Baruchowo

3 515

19

Boniewo

3 431

20

Brześć Kujawski

11 217

21

Choceń

8 097

22

Chodecz

6 052

23

Fabianki

9 781

24

Izbica Kujawska

7 736

25

Kowal gmina

3 991

26

Lubanie

4 580

27

Lubień Kujawski

7 422

28

Lubraniec

9 663

29

Włocławek

7 218

 

Komisarz Wyborczy we Włocławku I
dr Agata Pyrzyńska