piątek, 24 sierpień 2018

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Choceń z dnia 24 sierpnia 2018 r.

https://www.chocen.pl/urzad-gminy/wybory-samorzadowe/4941-obwieszczenie-wojta-gminy-chocen-z-dnia-24-sierpnia-2018-r.html
Pobierz dokument Pobierz dokument

Powrót

Polecane artykuły:


Rewitalizacja świetlicy w Szczutkowie

W dniu 3 grudnia 2019 r., podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie b [...]

ZMIANA CEN OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Nowo powołana instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustaliła cenę wody i ścieków.Zgodnie z obowiązującymi przepisami w taryfie za wodę ustalono dwie grupy odbiorców: Gospodar [...]