czwartek, 02 grudzień 2021

Pieniądze na inwestycje

https://www.chocen.pl/2-artykul/6941-pieniadze-na-inwestycje.html
Razem ponad 11 mln zł. Tyle ostatnio otrzymaliśmy z Polskiego Ładu i innych programów rządowych [...]

Razem ponad 11 mln zł. Tyle ostatnio otrzymaliśmy z Polskiego Ładu i innych programów rządowych. Z czego 6,5 mln na wymianę rur azbestowych wodociąg Śmiałowice- Szatki, 3,5 mln na drogi gminne, 900 tysięcy na infrastrukturę wodociągowa i 300 tysięcy na infrastrukturę kanalizacyjną. To są jak dla naszej gminy naprawdę duże pieniądze. Nie będę opisywał projektów bo już to wielokrotnie czyniliśmy na naszej stronie internetowej, ponownie jednak załączę podziękowania dla Pań posłanek na Sejm Rzeczypospolitej Joanny Borowiak i Anny Gembickiej. Bez ich pomocy uzyskanie tak wysokiego wsparcia nie byłoby możliwe.
Dziękujemy.
Liczy się nie tylko kwota wsparcia ale także procent dofinansowania. Pozyskane środki stanowią 95% nakładów inwestycyjnych. Środki własne samorządu to tylko 5%. Według zapowiedzi to nie są ostatnie pieniądze dla samorządów. Będziemy się starać by również w następnych rozdaniach Choceń był wśród szczęśliwych beneficjentów.
Bez tytułu d3339

Powrót

Polecane artykuły:


Aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich przeciwdziałanie przyczynom przemocy domowej

Dane statystyczne gmina Choceń za 2022 r.

Powierzchnia w km2 – 100Gęstość zaludnienia (na 1 km2) – 77Ludność – 7695Dynamika liczby ludności (2021=100) – 99,5Małżeństwa – 25Urodzenia żywe – 52Zgony – 92Przyrost naturaln [...]