piątek, 06 kwiecień 2018

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych RODO w serwisie internetowym Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/2-artykul/4674-polityka-prywatnosci-i-ochrony-danych-osobowych.html
Informujemy, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE [...] Informujemy, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o przechowywaniu danych osobowych przez Urząd Gminy w Choceniu w systemie powiadomień SMS.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych (imienia i nazwiska oraz numeru telefonu) jest Urząd Gminy w Choceniu – reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą w Choceniu (87-850), ul. Sikorskiego 12.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy w Choceniu w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Urzędu Gminy w Choceniu [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
a) marketingu sms lub usług własnych
b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
c) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu marketingu sms oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody.
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu sms lub usług własnych Urzędu Gminy w Choceniu na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Agnieszka Świątkowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 54 284 66 17  lub poprzez kontakt z Urząd Gminy w Choceniu, tel. 54 284 66 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Choceniu z siedzibą w Choceniu, ul. Sikorskiero 12 reprezentowany przez Wójta Gminy Choceń, tel. 54 284 66 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług na najwyższym poziomie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy w Choceniu, do którego nastepuje zapis w systemie powiadomień SMS.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w bazie cały czas do momentu np. odwołania zgody na powiadomienia.
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku ich nie podania nie będzie możłiwości zapisu do Gminnego systemu powiadomień SMS.

Powrót

Polecane artykuły:


Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]

PRZETARG REWITALIZACJA

Ogłosiliśmy przetarg na inwestycję pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w mi [...]