poniedziałek, 28 maj 2018

Park NIEPODLEGŁOŚCI

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4781-park-niepodleglosci.html
100%auto
Niedzielny piknik patriotyczno – historyczny w Choceniu był okazją by uczcić pamięć tych, kt [...] Niedzielny piknik patriotyczno – historyczny w Choceniu był okazją by uczcić pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji dokonano uroczystego odsłonięta tablicy pamiątkowej upamiętniającej nadanie nazwy Parku w Choceniu – PARKU NIEPODLEGŁOŚCI. Odsłonięcia tablicy dokonał inicjator nadania nazwy Wójt Gminy – Roman Nowakowski w towarzystwie Pani Poseł na Sejm Joanny Borowiak oraz Starosty Włocławskiego – Kazimierza Kacy.

Dla uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu przygotowali muzyczną ucztę – koncert piosenki żołnierskiej i patriotycznej.

O osobach zasłużonych z naszej gminy, które mają swój wkład w odzyskiwanie niepodległości oraz o trudnym czasie budowania Niepodległej, krótką prelekcję przedstawił historyk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach Sławomir Gwardecki.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe:

- Gminnego Koła Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych w Choceniu,

- Związek Harcerstwa Polskiego, Powiatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Choceniu, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

- Sztandar Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu

- Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichrowicach

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach

Poświęcenia tablicy dokonał proboszcz parafii p.w. Św. Idziego w Choceniu – Mieczysław Łaszczyk. Odbyła się także ceremonia składania kwiatów pod tablicą oraz wiwat z armaty.

Naszą niecodzienną uroczystość wzbogacili saperzy z II Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia, Stowarzyszenie Patrol Włocławek oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach.

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w organizacji wydarzenia, a szczególnie mjr Stanisławowi Dykowskiemu, Panu Arielowi Malinowskiemu i pracownikom CCKB, Pani Katarzynie Kurkiewicz- Błaszczyk i występującym dzieciom z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu, Pani Katarzynie Jankowskiej i harcerzom, Panu Michałowi Bagińskiemu i całej orkiestrze, Panu Arkadiuszowi Łukasiakowi i strażakom, Panu Waldemarowi Błaszykowi i policjantom oraz pracownikom urzędu.

Całe nasze wydarzenie łagodnie zniósł Park, który nie na darmo nosi nazwę Parku Niepodległości.

Więcej zdjęć:

https://www.promocjewloclawskie.pl/chocen/piknik-patriotyczno-historyczny-w-choceniu

Powrót

Polecane artykuły:


Starości dożynek

Starostami tegorocznych dożynek gminno - parafialnych w Śmiłowicach są Pani Anna Dorsz oraz Pan Artur Skoczylas. Starościna dożynek Pani Anna Dorsz ma 2 dzieci: córkę Agnieszkę lat 22, któr [...]

Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]