poniedziałek, 28 maj 2018

Park NIEPODLEGŁOŚCI

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4781-park-niepodleglosci.html
100%auto
Niedzielny piknik patriotyczno – historyczny w Choceniu był okazją by uczcić pamięć tych, kt [...] Niedzielny piknik patriotyczno – historyczny w Choceniu był okazją by uczcić pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem już 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji dokonano uroczystego odsłonięta tablicy pamiątkowej upamiętniającej nadanie nazwy Parku w Choceniu – PARKU NIEPODLEGŁOŚCI. Odsłonięcia tablicy dokonał inicjator nadania nazwy Wójt Gminy – Roman Nowakowski w towarzystwie Pani Poseł na Sejm Joanny Borowiak oraz Starosty Włocławskiego – Kazimierza Kacy.

Dla uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu przygotowali muzyczną ucztę – koncert piosenki żołnierskiej i patriotycznej.

O osobach zasłużonych z naszej gminy, które mają swój wkład w odzyskiwanie niepodległości oraz o trudnym czasie budowania Niepodległej, krótką prelekcję przedstawił historyk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach Sławomir Gwardecki.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe:

- Gminnego Koła Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych w Choceniu,

- Związek Harcerstwa Polskiego, Powiatu Włocławskiego z siedzibą w Choceniu,

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Choceniu, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu

- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu

- Sztandar Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu

- Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichrowicach

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach

Poświęcenia tablicy dokonał proboszcz parafii p.w. Św. Idziego w Choceniu – Mieczysław Łaszczyk. Odbyła się także ceremonia składania kwiatów pod tablicą oraz wiwat z armaty.

Naszą niecodzienną uroczystość wzbogacili saperzy z II Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia, Stowarzyszenie Patrol Włocławek oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach.

Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w organizacji wydarzenia, a szczególnie mjr Stanisławowi Dykowskiemu, Panu Arielowi Malinowskiemu i pracownikom CCKB, Pani Katarzynie Kurkiewicz- Błaszczyk i występującym dzieciom z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu, Pani Katarzynie Jankowskiej i harcerzom, Panu Michałowi Bagińskiemu i całej orkiestrze, Panu Arkadiuszowi Łukasiakowi i strażakom, Panu Waldemarowi Błaszykowi i policjantom oraz pracownikom urzędu.

Całe nasze wydarzenie łagodnie zniósł Park, który nie na darmo nosi nazwę Parku Niepodległości.

Więcej zdjęć:

https://www.promocjewloclawskie.pl/chocen/piknik-patriotyczno-historyczny-w-choceniu

Powrót

Polecane artykuły:


Pożegnanie Księdza Roberta

W niedzielę 24 czerwca 2018 r. w kościele św. Idziego w Choceniu odbyło się pożegnanie przechodzącego do innej parafii ks. Roberta Maca, który swoją posługę jako wikariusz w Choceńskiej Pa [...]

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już n [...]