piątek, 07 sierpień 2020

Aktywny senior- zdrowy senior

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6187-aktywny-senior-zdrowy-senior.html
plakat rekrutacyjny aktywny senior 1 9387f
piątek, 07 sierpień 2020

„Aktywny senior – zdrowy senior” - rekrutacja

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6186-aktywny-senior-zdrowy-senior-rekrutacja.html
Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń zaprasza osoby dorosłe do udziału w projekcie pt. [...]

EFS logo granty 72378
Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń zaprasza osoby dorosłe do udziału w projekcie pt. „Aktywny senior – zdrowy senior” dofinansowanym z Funduszy Europejskich.

W ramach grantu przewidziane są:

 • Zajęcia ruchowe : aerobik/zumba, nordic walking, zajęcia ogólnorozwojowe
 • Turniej sportowy – piłka nożna
 • Bal karnawałowy
 • Wycieczki integracyjne

Projekt wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r., a zakończy się 28 lutego 2021r. Grant skierowany jest do mieszkańców gminy Choceń. Udział w rekrutacji mogą wziąć osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby niesamodzielne (11 osób),
a także osoby będące otoczeniem (4 osoby). Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w życiu społecznym.

Czytaj więcej...

wtorek, 04 sierpień 2020

Dyżur telefoniczny – Bon turystyczny

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6184-dyzur-telefoniczny-bon-turystyczny.html
Toruński oddział ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne na temat bonu turystycznego.  Podczas r [...]

Toruński oddział ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne na temat bonu turystycznego.  Podczas rozmowy z ekspertami będzie można zapytać o to, komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobić żeby go otrzymać, jak będzie wyglądało rozliczenie bonu oraz jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, które jest potrzebne do aktywowania bonu. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Dyżury odbędą się w godz. 10.00-12.00 :

 • 3 sierpnia pod nr. tel. 54 230 73 82; tel. 54 288 61 58
 • 4 sierpnia pod nr. tel. 56 610 93 63; tel. 54 230 73 17; tel. 54 288 61 58; tel. 54 282 83 27
 • 5 sierpnia pod nr. tel. 56 450 68 55; tel. 54 288 61 58; tel. 56 498 35 81
poniedziałek, 03 sierpień 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2020/EFS/PG

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6183-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2020-efs-pg.html
Numer naboru LGD: 2/2020/EFS/PG Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organ [...]

bez tytuu 76c34 472b3Numer naboru LGD: 2/2020/EFS/PG

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych , samopomocowych,

b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:  Usługi wzajemnościowe , samopomocowe;  lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych , kulturalnych i edukacyjnych

Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej  w życiu społecznym i kulturalnym  na obszarze LGD

Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

czytaj więcej

czwartek, 30 lipiec 2020

UWAGA! znaleziono klucze

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6181-uwaga-znaleziono-klucze.html
W dniu wczorajszym tj.: 29.07.2020 r. (środa) na placu zabaw w parku w Choceniu znaleziono zestaw k [...]

W dniu wczorajszym tj.: 29.07.2020 r. (środa) na placu zabaw w parku w Choceniu
znaleziono zestaw kluczy. Właściciela prosimy o kontakt pod nr telefonu: 608 575 811.

czwartek, 30 lipiec 2020

Tereny zielone z dotacją

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6180-tereny-zielone-z-dotacja.html
W ramach zadania pn.: „Zielony krajobraz w roku 2020” zakupiliśmy i posadziliśmy na terenach g [...]

W ramach zadania pn.: „Zielony krajobraz w roku 2020” zakupiliśmy i posadziliśmy na terenach gminnych: lipa w ilości 10 szt., kasztanowiec- 14 szt., jarzębina- 5 szt., śliwa pissardii- 12 szt., głóg- 7 szt., sosna czarna- 5 szt., brzoza- 19 szt., modrzew- 6 szt., świerk srebrny- 5 szt., perukowce- 10 szt., thuja szmaragd- 25 szt., jałowiec płożący- 5 szt. Sadzonki drzew i krzewów posadzone zostały w miejscowości Choceń, Wilkowice i Czerniewice. Wartość zadania to 15.125,00 zł. Pozostałe 8.025,00,00 zł to wkład własny Gminy. Celem realizowanego zadania jest zwiększenie powierzchni zielonych, utworzenie ekranów zieleni, stworzenie barier pyłowych i ekologicznych. Ponadto nowe nasadzenia poprawiają wizerunek i ład przestrzenny Gminy Choceń. Gmina Choceń na powyższe zadanie otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu do kwoty 7100,00 zł.

czwartek, 30 lipiec 2020

Azbest w roku 2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6179-azbest-w-roku-2020.html
Firma US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina zutylizowała azbest z terenu Gminy Choceń. Zadanie p [...] Firma US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina zutylizowała azbest z terenu Gminy Choceń. Zadanie pn.: „Demontaż, utylizacja i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń”. Zadanie było dotowane w 100% z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Firma odebrała i zutylizowała azbest z 27 posesji o łącznej wadze 96,157 Mg. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 41.594,64 zł.
czwartek, 30 lipiec 2020

Straty w gospodarstwach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6178-straty-w-gospodarstwach.html
W dniu 20.07.2020r. w godzinach popołudniowych przez teren naszej gminy przeszła ulewa deszczu po [...]

W dniu 20.07.2020r. w godzinach popołudniowych przez teren naszej gminy przeszła ulewa deszczu połączona z gradem. W związku z zaistniałym zjawiskiem atmosferycznym oraz apelami rolników, którzy poinformowali tut. Urząd Gminy o stratach jakie zaistniały w ich uprawach wystąpimy z wnioskiem do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego o powołanie gminnej komisji ds. oszacowania strat. W związku z powyższym prosimy o informację o ewentualnym zakresie szkód najpóźniej do 10.08.2020r.-  Pan Tomasz Sikorski, pokój nr. 1, tel. 606 465 528. O dalszych krokach będziemy informowali Państwa na bieżąco.

wtorek, 28 lipiec 2020

Z nadzwyczajnej sesji Rady gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6177-z-nadzwyczajnej-sesji-rady-gminy-chocen.html
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 lipca br., rozpatrzono [...]

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 lipca br., rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

 • zmiany budżetu gminy na 2020 rok – wyrażono m.in. zgodę na:

- remont dachu na budynku Przedszkola w Śmiłowicach,

- wykonanie monitoringu w Choceniu, Czerniewicach i Śmiłowicach,

- wykonanie modernizacji łazienek w Śmiłowicach,

- wykonanie dokumentacji dot. aglomeracji Choceń, uchwały wyznaczające aglomeracje są ważne tylko do końca br., w związku z powyższym należy przygotować dokumenty dotyczące wyznaczenia aglomeracji od 1 stycznia 2021 r.

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2020 – 2034, wprowadzono m.in. realizację inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Choceniu, wniosek o dofinansowanie do Marszałka złożony w czerwcu br.,
 • ustalenia opłaty za koszty związane z ponownym przyłączeniem odbiorcy do gminnej sieci wodociągowej – ustalono, że odcięcie dostawy wody odbiorcy, który nie uiścił opłat za wodę, przy ponownym przyłączeniu do gminnej sieci wodociągowej nieruchomości pobiera się opłatę związaną z ponoszonymi kosztami przyłączenia do sieci przez gminę w wysokości 350 zł;
 • gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – koniczność opracowania Programu wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Podjęte uchwały będą dostępne na stronie BIP Urzędu gminy.

wtorek, 28 lipiec 2020

Podpisanie umów najmu Ośrodka Zdrowia w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6176-podpisanie-umow-najmu-osrodka-zdrowia-w-czerniewicach.html
W dniu 28.07.2020 r., Wójt Gminy Choceń podpisał  umowy najmu  na czas określony od 1 [...] W dniu 28.07.2020 r., Wójt Gminy Choceń podpisał  umowy najmu  na czas określony od 1 sierpnia 2020 roku do 31 lipca 2023 roku z  Gabinetem Stomatologicznego i Niepublicznym Zakładem  Opieki zdrowotnej MEDYK w Czerniewicach. Umowy regulują pod względem prawnym wszystkie kwestie sporne między Najemcami, aby zapobiegać dalszym konfliktom i umożliwić prawidłowe funkcjonowanie obiektu opieki zdrowotnej  dla mieszkańców Gminy Choceń. Ustalony został czynsz za najem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w kwocie 900 zł miesięcznie netto, natomiast kwota czynszu za Gabinet Stomatologiczny wynosi 160 zł miesięcznie netto. Z umowy najmu wyłączone zostały miejsca parkingowe przez budynkiem, których utrzymaniem zajmie się Gmina Choceń.
wtorek, 28 lipiec 2020

Szczepienia psów

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6173-szczepienia-psow.html
Na podstawie art. 56 ust 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalcza [...]

Na podstawie art. 56 ust 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018r. poz. 1967, z 2020r. poz. 148, 285) właściciele psów są zobowiązani zaszczepić psa przeciw wściekliźnie  w terminie 30 dni od dnia ukończenia 3 miesiąca życia, a następnie  nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Koszt usługi nie uległ zmianie i wynosi 25 zł od zaszczepionego psa. Poniżej przedkładamy harmonogram wizyt terenowych.

Czytaj więcej...

wtorek, 28 lipiec 2020

Duże zainteresowanie bonem turystycznym

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6172-duze-zainteresowanie-bonem-turystycznym.html
Ponad 1,4 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego zgłosiło się, z [...]

Ponad 1,4 tys. przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego zgłosiło się, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych  ZUS, do programu Polski Bon Turystyczny.

Od piątku (24 lipca) dzwoniąc pod numer telefonu 22 11 22 111 można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Ze specjalnej infolinii można korzystać przez całą dobę. Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. 

- W ostatnich tygodniach wykonaliśmy ogromną pracę, żeby przygotować się do obsługi bonu. Zainteresowanie świadczeniem jest bardzo duże. Przez pierwsze trzy dni od uruchomienia infolinii zadzwoniło na nią około 6 tys. osób. Chcemy pomóc w dotarciu do szczegółowej informacji - mówi prof. Gertruda Uścińska.

Pod numer infolinii mogą dzwonić zarówno osoby prywatne, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego, jak i podmioty turystyczne, które chcą przystąpić do programu. Konsultanci wyjaśniają wszelkie wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu.

Dzwoniący pytają m.in. o to komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobić żeby go otrzymać, jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, do kiedy bon jest ważny.

Realizacja tego świadczenia odbywa się przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W sobotę na PUE ZUS ruszyła rejestracja podmiotów turystycznych do programu Polski Bon Turystyczny.

- W poniedziałek po godzinie dziesiątej ponad 1400 przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego wypełniło oświadczenie i przystąpiło do programu Polski Bon Turystyczny. Przypominam, że rejestracja do programu będzie ciągła i można do niego dołączyć także w kolejnych miesiącach. Pierwsza lista podmiotów zostanie opublikowana na stronie bonturystyczny.gov.pl 1 sierpnia – powiedział prezes POT Robert Andrzejczyk. Tego dnia bony aktywować będą mogli na platformie PUE ZUS także rodzice dzieci do 18. roku życia.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka
z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE dokonujemy aktywacji i  otrzymujemy kod, za pomocą którego płacimy pomiotowi turystycznemu. Kiedy  dokonamy płatności bonem, otrzymamy potwierdzenie tej płatności SMS-em -  przypomniała prezes ZUS.

Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. POT ma też ustalać prawo do bonu na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
i sprawdzać  uprawnienia podmiotów turystycznych.

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego