piątek, 04 grudzień 2020

Pani Marszałek w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6358-pani-marszalek-w-choceniu.html
W dniu 3 grudnia br., gościliśmy w Choceniu Panią Marszałek Anetę Jędrzejewską. Tematem rozm [...] W dniu 3 grudnia br., gościliśmy w Choceniu Panią Marszałek Anetę Jędrzejewską. Tematem rozmów była realizacja przez gminę inwestycji związanej z budową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Choceniu, którą będziemy realizowali z Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozmawialiśmy także na temat nowych inwestycji, które mam nadzieję, już niedługo będziemy mogli Państwu zaprezentować. Pani Marszałek przekazała na ręce Wójta Gminy Romana Nowakowskiego, w jubileuszowym roku 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce, władzom oraz mieszkańcom Gminy Choceń podziękowania, za wkład w rozwój województwa kujawsko –pomorskiego i umacnianie samorządności lokalnej z życzeniami powodzenia w realizacji kolejnych przedsięwzięć służących gminie i regionowi.

Czytaj więcej...

piątek, 04 grudzień 2020

Granty dedykowane branżom gastronomicznej i fitness na utrzymanie lub przywrócenie miejsc pracy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6357-granty-dedykowane-branzom-gastronomicznej-i-fitness-na-utrzymanie-lub-przywrocenie-miejsc-pracy.html
Od 7 grudnia br. wystartują marszałkowskie granty dedykowane branżom gastronomicznej i fitne [...]

Od 7 grudnia br. wystartują marszałkowskie granty dedykowane branżom gastronomicznej i fitness na utrzymanie lub przywrócenie miejsc pracy. Link do strony internetowej gdzie znajdują się wszelkie niezbędne informacje:

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36507-ratunek-dla-gastronomii-i-klubow-fitness

piątek, 04 grudzień 2020

Podsumowanie Powszechnego Spisu Rolnego 2020

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6356-podsumowanie-powszechnego-spisu-rolnego-2020.html
Gmina Choceń, jak wszystkie gminy w Polsce, wzięła udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. [...]

Gmina Choceń, jak wszystkie gminy w Polsce, wzięła udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Spis trwał od 1 września do 30 listopada br. Liczba gospodarstw rolnych wytypowanych do obowiązku spisu w naszej gminie wyniosła 522. Miło nam poinformować, że gmina Choceń powierzone zadanie wykonała w 100%. Spis przebiegał bez większych problemów.

Spisem objęta została ogólna charakterystyka poszczególnych gospodarstw rolnych, użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów, stan oraz liczebność zwierząt gospodarskich. Rachmistrzowie zbierali informacje na temat ilości ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zużycia nawozów oraz dane dotyczące osób pracujących w gospodarstwie, struktury jego dochodów, jak również metod produkcji rolniczej. Informacji na temat gospodarstw udzielali właściciele.

Spis przeprowadzono 3 metodami:

  • metodą wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza terenowego - z tej metody skorzystało 76,89 % rolników
  • poprzez samospis internetowy – 14,52 % rolników skorzystało z tej metody
  • poprzez wywiad telefoniczny prowadzony przez rachmistrza telefonicznego – 8,59 % rolników skorzystało z tej metody spisu.

Czytaj więcej...

czwartek, 03 grudzień 2020

Przydomowe oczyszczalnie będziemy realizowali

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6355-przydomowki-z-opoznieniem.html
Informujemy, że pojawiły się problemy z zaplanowanym zakresem prac obejmującym wykonanie 10 sztu [...]

Informujemy, że pojawiły się problemy z zaplanowanym zakresem prac obejmującym wykonanie 10 sztuk przydomowych oczyszczalni w ramach zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń” w bieżącym roku kalendarzowym z przyczyn niezależnych od Gminy. Wpływ na to ma panująca sytuacja epidemiczna w kraju. Nie oszczędziła także firmy, która jest wykonawcą prac. Jednakże z informacji jakie uzyskaliśmy dostaliśmy zapewnienie, że zaplanowany zakres ilościowy wynikający z umowy zostanie dotrzymany.

środa, 02 grudzień 2020

XXII sesja Rady Gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6354-xxii-sesja-rady-gminy-chocen.html
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2020 r., radni przyjęli sp [...]

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2020 r., radni przyjęli sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz rozpatrzyli projekty uchwał w następujących sprawach:

1)      zmiany budżetu gminy Choceń na 2020 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;

2)      ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustalono opłatę za gospodarowanie odpadami nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w maksymalnej wysokości tj. 181 zł rocznie za jeden domek letniskowy.

3)      przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030. Jest to dokument wieloletni, strategiczny i planistyczny. Przedstawia jak będzie wyglądała gmina za 10 lat. Realizacja zapisów, celów i działań strategii przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. 

4)      wprowadzenia ulg w podatku rolnym. Uchwała wprowadza ulgę dla nieruchomości na których prowadzona jest konserwacja urządzeń wodno- melioracyjnych. W takim przypadku stawka będzie wynosiła 89,29 zł/ha. Jeśli  nie jest prowadzona konserwacja wówczas będzie to stawka 103,93 zł/ha. Jeśli gospodarstwo przekracza 300 ha, wówczas będzie to stawka maksymalna. 

5)      określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. Przewiduje się wzrost podatku od nieruchomości w granicach do 5 %. Po wzroście stawki podatków w większości i tak będą jedne z najniższych. 

6)     przeprowadzenia konsultacji w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości. Konsultacje dotyczą zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Jerzewo i Zakrzewek. Uwagi w tym zakresie mieszkańcy mogą zgłaszać do 15 grudnia br. 

7)      nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu - dokonano poprawek w związku z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyeliminowania niektórych zapisów. W większości usunięto sporne zapisy, które zostały już uregulowane w dokumentach wyższego rzędu, np. w ustawie o pomocy społecznej lub Kodeksie Pracy. 

Podczas sesji przedstawiono informację o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych, Wójta, Przewodniczącego Rady oraz kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzję administracyjne w imieniu Wójta. Wszystkie osoby zobowiązane złożyły oświadczenia. Scany oświadczeń majątkowych zamieszczone zostały na stronie urzędowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podjęte uchwały także zostaną zamieszczone na stronie internetowej BIP. 
środa, 02 grudzień 2020

Kolejny projekt za nami tym razem „Umiem pływać”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6353-kolejny-projekt-za-nami-tym-razem-umiem-plywac.html
Gmina Choceń znalazła się wśród szczęśliwców wybranych do realizacji zajęć sportowych dla [...]

Gmina Choceń znalazła się wśród szczęśliwców wybranych do realizacji zajęć sportowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski Związek Pływackim w Toruniu na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Istotą programu „Umiem pływać” jest nabycie i rozwinięcie podstawowych umiejętności pływackich przez najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu, którymi są uczniowie szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni we Włocławku, otwartych basenach we Włocławku oraz na plaży w Choceniu. Zajęcia prowadzone były przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze 40 godzin lekcyjnych w dwóch turach, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Końcowym elementem zajęć był sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich.

W programie uczestniczyło łącznie 60 dzieci ze szkół podstawowych z Chocenia, Śmiłowic i Wilkowic. W pierwszej turze od marca do końca sierpnia wzięły udział dzieci ze szkoły Podstawowej z Chocenia i Śmiłowic. Druga tura rozpoczęła się we wrześniu, a zakończyła w listopadzie. W drugiej turze uczestniczyli uczniowie z Chocenia i Wilkowic

Głównym celem było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

środa, 02 grudzień 2020

Konsultacje w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6352-konsultacje-w-sprawie-zniesienia-urzedowych-nazw-miejscowosci.html
Rada Gminy Choceń, w uchwale nr XXII/159/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r., zarządziła przeprowadzeni [...]

Rada Gminy Choceń, w uchwale nr XXII/159/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r., zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Choceń w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Jerzewo i Zakrzewek. W poprzednich latach w/w miejscowości zostały włączone do Chocenia. Z dokumentacji meldunkowej przechowywanej w Urzędzie Gminy w Choceniu z kart meldunkowych stałych mieszkańców (karty rejestru mieszkańców) wynika, że nie ma w tych miejscowościach zameldowanych mieszkańców. Proponowane zniesienie urzędowych nazw ma na celu uporządkowanie i ujednolicenie stosowania i używania nazw miejscowości w Gminie Choceń.

Przedmiotem konsultacji jest przekazanie mieszkańcom informacji w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości Jerzewo i Zakrzewek oraz zebranie od uczestników konsultacji uwag i opinii w tym zakresie. W związku z powyższym informacja w sprawie konsultacji została opublikowana na stronie internetowej Gminy Choceń. Termin przeprowadzenia konsultacji ustalono do dnia 15 grudnia 2020 r. Opinie i uwagi można wnieść w dowolny sposób, na adres urzędu – Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń lub email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Zatwierdzenie wyników konsultacji planowane jest na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy.

wtorek, 01 grudzień 2020

Pożar domu w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6351-pozar-domu-w-choceniu.html
W dniu wczorajszym po godzinie 13:00 na terenie Chocenia przy ul. Górniak wybuchł pożar. Niestety [...] W dniu wczorajszym po godzinie 13:00 na terenie Chocenia przy ul. Górniak wybuchł pożar. Niestety nie udało się uratować własciciela posesji, który prawdopodobnie uległ zaczadzeniu.
W akcji udział brały jednostki:
🚒 369[C]71 GBARt 3/16 Volvo FL OSP Choceń
🚒 369[C]61 GCBA 5/35 Man OSP KSRG Śmiłowice
🚒 369[C]63 GBA 2,5/25 ManOSP KSRG Czerniewice
🚒 361[C]25 GCBA 5/32 Scania JRG 1 Włocławek
🚒 361[C]53 SH 40 Volvo FM12 JRG 1 Włocławek
🚒 361[C]91 SLRr Nissan Pickup - JRG 1 Włocławek
🚓 2x Policja Choceń
wtorek, 01 grudzień 2020

Ogłoszenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6350-ogloszenie-34.html
Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną Urząd Gminy w Choceniu będzie czynn [...]
Uprzejmie informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną

Urząd Gminy w Choceniu będzie czynny
we wtorki
w godz. 8.00 do 15.00
pozostałe dni 7.30 do 15.00 w piątek 7.30 do 14.00
czwartek, 26 listopad 2020

Pożar domu w Czerniewicach

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6347-pozar-domu-w-czerniewicach.html
W dniu 23.11.2020 około godziny 15 doszło do pożaru domu jednorodzinnego w Czerniewicach. Na miej [...] W dniu 23.11.2020 około godziny 15 doszło do pożaru domu jednorodzinnego w Czerniewicach. Na miejscu pracowali strażacy OSP Choceń, OSP KSRG Czerniewice oraz JRG 1 Włocławek. Mieszkańcy zostali ewakuowani. Obecnie trwają czynności nadzoru budowlanego mające określić, czy w domu można ponownie zamieszkać.

Czytaj więcej...

czwartek, 19 listopad 2020

Nabór do projektu „Aktywuj sukces”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6344-nabor-do-projektu-aktywuj-sukces.html
CENTRO PLUS ogłasza nabór do projektu „Aktywuj sukces” adresowanego dla osób m [...]

CENTRO PLUS ogłasza nabór do projektu „Aktywuj sukces” adresowanego dla osób mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w wieku do 29 roku życia. Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo lub pracujących, których wynagrodzenie nie przekracza wysokości minimalnego wynagrodzenia.


Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Pełna informacja o tym projekcie dostępna jest na stronie internetowej: aktywujsukces.centroplus.pl

Zapraszamy do współpracy

Z poważaniem 

Edyta Niemczyk

czwartek, 19 listopad 2020

Telefoniczny dyżur z ekspertami ZUS

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6343-telefoniczny-dyzur-z-ekspertami-zus.html
Zakład Ubezpieczeń regularnie organizuje porady telefoniczne dla swoich klientów. Jeszcze w listo [...]

Zakład Ubezpieczeń regularnie organizuje porady telefoniczne dla swoich klientów. Jeszcze w listopadzie toruński oddział ZUS wraz z podległymi jednostkami terenowymi w planie ma sześć telefonicznych dyżurów.
Dotyczyć one będą: Tarczy 5.0, zasiłków chorobowych, emerytur dla rocznika 1953, korekt dokumentów ubezpieczeniowych czy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny.

Pierwsze dwa dyżury odbędą się 23 listopada w godz. od 9.00 do  11.00. Dzwoniąc pod numer 56 4506919 będzie można dowiedzieć się na temat podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny.
Eksperci wyjaśnią m.in. zasady podlegania ubezpieczeniom uczniów i studentów po zakończeniu nauki, uzyskaniu tytułu licencjata/magistra. Wyjaśnią również, kiedy uczniowie i studenci pracujący na zlecenie
nie podlegają ubezpieczeniom, a także jak wygląda ubezpieczenie zdrowotne po ukończeniu 26 lat. Z kolei pod nr. tel. 56 4506894 eksperci ZUS odpowiadać będą na pytania dotyczące korygowania dokumentów ubezpieczeniowych. W trakcie dyżuru będzie można dowiedzieć się m.in. kiedy zrobić ponowne zgłoszenie, a kiedy należy dokonać korekty dokumentu. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej...