środa, 21, luty 2018

Dotacja do EKOPIECY w roku 2018

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4604-dotacja-do-ekopiecy-w-roku-2018.html
Informujemy, że w roku 2018 istnieje możliwość pozyskania dotacji do wymiany pieca. Dofinansowan [...] Informujemy, że w roku 2018 istnieje możliwość pozyskania dotacji do wymiany pieca.
Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:
 1. Kotły na paliwa stałe klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012
 2. Kotły gazowe o klasie efektywności energetycznej minimum A
 3. Kotły olejowe o klasie efektywności energetycznej minimum A
 4. Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym)
 5. Podłączenie do sieci ciepłowniczej

Czytaj więcej...

środa, 21, luty 2018

Wytyczne w sprawie afrykańskiego pomoru świń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4602-wytyczne-w-sprawie-afrykanskiego-pomoru-swin.html
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Inspekcji Weterynaryjnej nadesłał do tut. Urzę [...] Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Inspekcji Weterynaryjnej nadesłał do tut. Urzędu Gminy wytyczne, których należy przestrzegać w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
Nakazuje się :
 1. Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, a także wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. Utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są tylko świnie, mających oddzielne wejście oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń.
 5. Wykonanie czynności związanych z obsługa świń wyłącznie przez te same osoby, które wykonują te czynności tylko w gospodarstwie,
 6. Ograniczenie ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń poprzez mycie i odkażanie rąk oraz czyszczenie i odkażanie obuwia,
 7. Oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń,
 8. Stosowanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania czynności przy obsłudze świń,
 9. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie i wyjściami z tych pomieszczeń.
środa, 21, luty 2018

Problem spalania śmieci w paleniskach domowych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4601-problem-spalania-smieci-w-paleniskach-domowych.html
Spalanie śmieci w paleniskach domowych jest niestety zjawiskiem bardzo powszechnym. Co jakiś czas [...] Spalanie śmieci w paleniskach domowych jest niestety zjawiskiem bardzo powszechnym. Co jakiś czas do Urzędu Gminy napływają informacje o niepokojącym kolorze dymu lub zapachu wydobywającym się z kominów domów i mieszkań zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Bez tych zgłoszeń też problem daje się zauważyć nie tylko po jakości powietrza, którym oddychamy, ale także ilości odpadów przekazywanych firmie odbierającej śmieci. To naprawdę widać kiedy ktoś nie wystawia zimą śmieci! Niemożliwe jest, aby w okresie grzewczym nie produkować odpadów, a przez pozostałą część roku normalnie je przekazywać do odebrania. Wniosek z tego jest jeden! Po prostu śmieci są palone w piecach, a nie trafiają do pojemników czy worków.  Akurat przed wejściem w życie tzw. rewolucji śmieciowej często znawcy tematu żartowali, że odpady w Polsce dzielą się na palne i niepalne, ten niepalne zaś na palne w dzień i palne w nocy. Trudno zmienić jest przyzwyczajenia niektórych osób wynikające miejmy nadzieję z niewiedzy. Dym pochodzący ze spalania śmieci oprócz typowego nieprzyjemnego smrodu jest przede wszystkim uciążliwy dla naszego zdrowia.

Czytaj więcej...

wtorek, 20, luty 2018

„BIZNES NA START !”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4600-biznes-na-start.html
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Biznes na start!” finansowanego ze środków Uni [...] Bez nazwy 1 68cbd
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Biznes na start!” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom pozostającym bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko–pomorskiego, zapraszamy do skorzystania z bezzwrotnych dotacji na założenie własnej firmy !

W ramach projektu oferujemy:

BEZZWROTNE DOTACJE FINANSOWE !

oraz inne formy wsparcia, które obejmują:
 • bezzwrotną dotację na założenie działalności: 23 390 zł,
 • bezzwrotną dodatkową pomoc finansową na pokrycie bieżących wydatków firmy od: 1 400 zł/m-c wypłacana przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy,
 • bezpłatne szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej, zapewnienie materiałów szkoleniowych
 • bezpłatne doradztwo i pomoc specjalistów w zakresie: przygotowania biznesplanu, podatków, rozliczeń z ZUS, itp.,
 • wsparcie w postaci zajęć grupowych z psychologiem przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

Czytaj więcej...

wtorek, 20, luty 2018

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4599-podpisz-i-wyslij-jpk-vat-z-profilem-zaufanym.html
Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). [...] Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

Czytaj więcej...

wtorek, 20, luty 2018

Terminy wypłat 500 +

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4598-terminy-wyplat-500.html
Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą terminów wypłat gotówkowych i kont bankowych świad [...] Poniżej zamieszczamy informację dotyczącą terminów wypłat gotówkowych i kont bankowych świadczenia 500 + w okresie zasiłkowym 2017/2018. Terminy są ustalone z góry na cały rok zasiłkowy.  Są to daty graniczne, czyli do tego dnia, w danym miesiącu, świadczenie powinno być przekazane. Powinno, gdyż jesteśmy uzależnieni otrzymywanymi na ten cel dotacjami. I pomimo, że chcielibyśmy przekazywać świadczenia dla Państwa jak najszybciej, niestety czasami sami też czekamy na przelew.
Agnieszka Świątkowska

Pobierz dokument
czwartek, 15, luty 2018

FLAGI

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4591-flagi.html
Przypominamy, że w pokoju numer 11 Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 można odbierać fl [...] Przypominamy, że w pokoju numer 11 Urzędu Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12 można odbierać flagi państwowe. Flagę otrzyma pojedyncze gospodarstwo domowe. Najbliższe święto państwowe obchodzić będziem1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” . Odbierając flagę zobowiązujemy się do jej wywieszenia.
wtorek, 13, luty 2018

Wszyscy wykonawcy - Mała infrastruktura dla Śmiłowic i Czerniewic

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4587-wszyscy-wykonawcy-mala-infrastruktura-dla-smilowic-i-czerniewic.html
Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawcy w związku z realizacją ope [...]
Bez tytułu b2808

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawcy w związku z realizacją operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w parkach w Śmiłowicach i Czerniewicach” Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zwane dalej Zamawiającym, zawiadamia o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy SDR.271.1.2018):


Oferta nr 10: MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość
za kwotę: 54 181,50 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.

Uzasadnienie:
Oferta spełnia warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, zaoferowano najkorzystniejszą cenę i okres gwarancji. W związku z powyższym Wykonawca uzyskał maksymalna liczbę punktów tj. 100 pkt.

II porównaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria cena 60 pkt (%) i okres gwarancji 40 pkt (%).
W terminie składania ofert tj. do 01.02.2018 r. do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęło 12 ofert:

L.P.

OFERENT

CENA ZŁ (brutto)

PKT

GWARANCJA (miesięcy)

PKT

SUMA PKT

1

PERGOLA Małgorzata Skórko,
ul. Techniczna 2
05-500 Piaseczno

65 068,23

49,96

60

40

89,96

2

ATUT Tomasz Skiba, ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina

55 000,00

59,11

60

40

99,11

3

SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin

54 782,99

59,34

60

40

99,34

4

Józef Kozłowski, Tychowo 16,
76-100 Sławno

68 388,00

41,18

60

40

81,18

5

FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5,
53-212 Wrocław

78 935,99

47,54

60

40

87,54

6

„PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski,
ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk

66 420,00

48,94

60

40

88,94

7

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MEVIUS” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski

71 253,00

45,62

60

40

85,62

8

Apis Polska Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław

71 346,90

45,56

60

40

85,56

9

Argon Klaudiusz Półtorak,
ul. Grunwaldzka 121,
37-700 Przemyśl

71 276,04

45,61

60

40

85,61

10

MAGIC GARDEN Sp. z o.o.,
ul. Wyszyńskiego 60a,
88-170 Pakość

54 181,50

60,00

60

40

100,00

11

MAPERIS Sp. z o.o.,
 ul. 10go Maja 12 lok 14,

09-402 Płock

65 928,34

49,31

60

40

89,31

12

Biuro Regionalne
JORDAN – Jolanta Pędzisz,
ul. Szymanowskiego 15 lok. 3,
87-100 Toruń

73 244,04

44,38

60

40

84,38

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, które nie podlegają wykluczeniu i odrzuceniu.

poniedziałek, 12, luty 2018

Przerwa w dostawie wody w dniu 13.02.2018 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4584-przerwa-w-dostawie-wody-w-dniu-13-02-2018-r.html
Z powodu prac remontowych hydroforni w Śmiłowicach w dniu 13/02/2018 w godzinach 10:00-12:00 nast [...] Z powodu prac remontowych hydroforni w Śmiłowicach w dniu 13/02/2018 w godzinach 10:00-12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do miejscowości: Śmiłowice, Kuźnice, Szatki, Filipki, Nowa Wola, Wilkowice, Wilkowiczki, Czerniewice, Nakonowo Stare, Świerkowo, Wola Nakonowska, Śmiłowice-Pustki. Za utrudnienia przepraszamy.
czwartek, 08, luty 2018

Czas na ferie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4583-czas-na-ferie.html
Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe w ciągu, których dzieci mogą odpocząć od nauki w [...] Wielkimi krokami zbliżają się ferie zimowe w ciągu, których dzieci mogą odpocząć od nauki w szkole. W załączniku kilka możliwości spędzania wolnego czasu w naszej gminie. W szkołach zaplanowano wiele wyjazdów (kino, basen, sala zabaw, teatr)dla chętnych uczniów. Zimowiska są częściowo finansowane przez uczniów, częściowo przez samorząd gminy.

Czytaj więcej...

czwartek, 08, luty 2018

„Czy słowem można zabić?”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4581-czy-slowem-mozna-zabic.html
Dnia 25 stycznia w Szkole Podstawowej miało miejsce spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas szó [...] Dnia 25 stycznia w Szkole Podstawowej miało miejsce spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich gimnazjum. Program słowno-muzyczny w wykonaniu Jacka Musiatowicza i jego syna Michała wzbudził spore zainteresowanie słuchaczy. „Czy słowem można zabić?” to program słowno-muzyczny, w którym zaproszeni goście poruszali tematy poszukiwania pasji, sposobu na życie i samorealizacji oraz zagrożeń stojących na drodze kariery m.in. uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Czytaj więcej...