środa, 30 maj 2018

Stypendium

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4786-stypendium.html
100%auto

stypendium 2 d4f6b

Powrót

Polecane artykuły:


Zaproszenie

Wójt Gminy Choceń, Proboszcz Parafii w Czerniewicach Z A P R A S Z A J Ą w dniu 23 września 2018 r. na uroczystość związaną z nadaniem nazwy obiektu sportowo-rekreacyjnego im. ks. Kazimierza [...]

FOTOWOLTAIKA w trakcie realizacji

Na terenie całej gminy rozpoczęły się prace nad projektem pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń dotyczące budowy instala [...]