piątek, 13 wrzesień 2019

REWITALIZACJA – kolejne działanie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/5656-rewitalizacja-kolejne-dzialanie.html
Mamy kolejne dobre informacje. Zakończono weryfikację złożonego przez nas wniosku o dofinansowan [...] logo LGD RPO 48ef5
Mamy kolejne dobre informacje. Zakończono weryfikację złożonego przez nas wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej”. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Przedmiotowy projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choceń. Czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Powrót

Polecane artykuły:


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 31.01.2020 r. dokonanie zapisów na wypożyczenie, wynajem autobusu gminnego możliwe jest wyłącznie pod numerami telefonów 606 138 904, 608 575&nb [...]

Będziemy realizowali projekt „Umiem pływać”

Gmina Choceń znalazła się wśród szczęśliwców wybranych do realizacji zajęć sportowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pły [...]