środa, 17 czerwiec 2020

Odbiór odpadów od 1 lipca 2020 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6100-odbior-odpadow-od-1-lipca-2020-r.html
W maju Gmina Choceń ogłosiła przetarg na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy C [...]

W maju Gmina Choceń ogłosiła przetarg na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Choceń”. W dniu 18 maja nastąpiło otwarcie ofert. Do przetargu zgłosiły się trzy firmy, które przedstawiły następujące oferty cenowe za odbiór odpadów z terenu naszej gminy w czasie 12 miesięcy:

NAZWA FIRMY

KWOTA OFERTY

Z.G.K. GRONEKO Spółka Z O.O., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

1 430 244,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

87-821 Gmina Baruchowo

1 339 950,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz

1 993 000,00 zł


W drodze przetargu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa z Baruchowa. W związku z nowelizacją ustawy z której wynika obowiązek zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych oraz odbioru odpadów zmieszanych, które będą odbierane raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października nastąpi wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców. Od 1 lipca będzie obowiązywała stawka 20 zł za osobę oraz 18 zł za osobę w gospodarstwie domowym, które posiada kompostownik i nie będzie przekazywało odpadów biodegradowalnych. Oznacza to, że osoby, które nie będą przekazywać odpadów firmie tylko kompostować je na swojej posesji mogą liczyć na zmniejszenie opłaty o 2 zł od osoby. Sołtysi będą zbierać nowe deklaracje, aby uzyskać ulgę za bio trzeba będzie złożyć nową deklarację o wysokości opłaty. Nie wystarczy jednak tylko zadeklarowanie posiadania kompostownika. Firma odbierająca odpady będzie zgodnie z wykazem sprawdzać czy rzeczywiście odpady nie są wystawiane. Niestety Urząd Gminy ani Wójt nie mają wpływu na wysokość stawki, która wynika z kosztów funkcjonowania systemu zbiórki odpadów. Podobne stawki w okolicach 19-20 zł obowiązują w wielu gminach powiatu włocławskiego. Od lipca Gmina Choceń nie będzie płaciła ryczałtowo za odebrane odpady, tylko od każdej odebranej tony. Musimy więc wszyscy jak najlepiej segregować odpady ponieważ pozwoli to nam w przyszłym roku uniknąć potencjalnych podwyżek stawki, który wynika też niestety z faktu, że mamy dość dużą ilość odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych.

Zachęcamy mieszkańców gminy, aby gruz z remontów dostarczać do PSZOK w Niemojewie. Istnieje możliwość wynajęcia pojazdu do transportu gruzu z Urzędu Gminy. Nie będą musieli Państwo składować go w dłuższym czasie na swoich działkach oraz czekać kilka miesięcy na jego odbiór.

W załączeniu

Harmonogram wywozu odpadów na najbliższe półrocze

Deklaracja – druk

Powrót

Polecane artykuły:


Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP 2020

Prezentujemy Państwu wyniki ponownego głosowania w naszej gminie w wyborach na Prezydenta RP 2020, które odbyło się w dniu 12 lipca 2020 r. Liczba uprawnionych 6 479, liczba kart ważnych 3  [...]

Zebranie z sołtysami

W dniu 14 lipca br., Wójt gminy Choceń Roman Nowakowski zaprosił sołtysów na spotkanie w sprawach bieżących. Podczas spotkania przedstawiciele KRUS Włocławek przeprowadzili szkolenie w zakres [...]