środa, 01 lipiec 2020

Nowości wydawnicze dla SP w Choceniu

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6126-nowosci-wydawnicze-dla-sp-w-choceniu.html
Informujemy, że Wojewoda Kujawsko - Pomorski udzieli Gminie Choceń dotacji celowej z budżetu [...]

Informujemy, że Wojewoda Kujawsko - Pomorski udzieli Gminie Choceń dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12 tys. zł. Kwota dotacji stanowi 80 % kosztów realizacji zadania, natomiast organ prowadzący szkołę tj. Gmina Choceń zapewnia finansowy wkład własny stanowiący co najmniej 20 % kosztów realizacji zadania.

Powrót

Polecane artykuły:


OBOZY 2020

Poprzez działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu od dziesięciu lat Choceń zmienia się w centrum wypoczynkowe. Dzieci i młodzież z całej Polski przyjeżdżają na obozy spo [...]

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia broszurę opracowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą gospodarowania wodą w rolnictwie w obliczu susz

Ministerstwo rolnictwa, we współpracy z instytutami naukowymi, przygotowało poradnik, jak chronić wodę w rolnictwie. Wiedzę i umiejętności poprawnej uprawy gleb, doboru gat [...]