wtorek, 28 lipiec 2020

Z nadzwyczajnej sesji Rady gminy Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6177-z-nadzwyczajnej-sesji-rady-gminy-chocen.html
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 lipca br., rozpatrzono [...]

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady gminy Choceń, która odbyła się w dniu 28 lipca br., rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

  • zmiany budżetu gminy na 2020 rok – wyrażono m.in. zgodę na:

- remont dachu na budynku Przedszkola w Śmiłowicach,

- wykonanie monitoringu w Choceniu, Czerniewicach i Śmiłowicach,

- wykonanie modernizacji łazienek w Śmiłowicach,

- wykonanie dokumentacji dot. aglomeracji Choceń, uchwały wyznaczające aglomeracje są ważne tylko do końca br., w związku z powyższym należy przygotować dokumenty dotyczące wyznaczenia aglomeracji od 1 stycznia 2021 r.

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń na lata 2020 – 2034, wprowadzono m.in. realizację inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Choceniu, wniosek o dofinansowanie do Marszałka złożony w czerwcu br.,
  • ustalenia opłaty za koszty związane z ponownym przyłączeniem odbiorcy do gminnej sieci wodociągowej – ustalono, że odcięcie dostawy wody odbiorcy, który nie uiścił opłat za wodę, przy ponownym przyłączeniu do gminnej sieci wodociągowej nieruchomości pobiera się opłatę związaną z ponoszonymi kosztami przyłączenia do sieci przez gminę w wysokości 350 zł;
  • gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – koniczność opracowania Programu wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Podjęte uchwały będą dostępne na stronie BIP Urzędu gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Rolniku może do Ciebie zadzwonić rachmistrz

Od 16 września do pracy ruszyli rachmistrzowie spisowi (tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62). Jeżeli nie spisałeś się samodzielnie, przekaż mu wszystkie potrzebne informacje. Więcej informacji [...]

Krwiobus w Czerniewicach

W niedzielę (30.08.2020 r.) Koło Gospodyń Wiejskich z Czerniewic, Gmina Choceń oraz Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego organizują akcję oddawania krwi. Krwiobus będzie stacjonował w Czerniewic [...]