poniedziałek, 04 styczeń 2021

Przetarg na przebudowę dróg w Czerniewicach ogłoszony

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6404-przetarg-na-przebudowe-drog-w-czerniewicach-ogloszony.html
Gmina Choceń ogłosiła przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych nr 190786C i nr 19078 [...]

Gmina Choceń ogłosiła przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych nr 190786C i nr 190785C w miejscowości Czerniewice. Początek zadania stanowi krawędź drogi gminnej (linia krawężnika) – ulica św. Antoniego w Czerniewicach, w kierunku do cmentarza, koniec to km 0+519 tej drogi.

Zaprojektowane parametry drogi:

- szerokość jezdni - 500 cm,

- szerokość chodnika - 200 cm, lokalnie 150 cm,

- szerokość korony drogi - 1000 cm,

- droga gminna - klasa L, KR 1,

- prędkość projektowa - 30 km/h,

- rów przydrożny - występuje lokalnie, prawostronnie na odcinku od km 0+191 do km 0+519, przewidziany do odtworzenia.

Projektowane prace nie kolidują z istniejącymi mediami.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Termin składania ofert wyznaczono do godz. 10.00 w dniu 18 stycznia 2021 r.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja na temat szczepień - WAŻNE!

W związku z koniecznością zabezpieczenia szczepień dla pacjentów, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień i nie mogą skorzystać z transportu zapewnionego p [...]

„Pod biało-czerwoną”

Serdecznie dziękujemy za działania i aktywność podjętą w projekcie „Pod biało-czerwoną”. Miło nam poinformować, że Gmina Choceń znalazła się wśród gmin, które spełniły warunki o [...]