wtorek, 19 październik 2021

Sesja nadzwyczajna

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6865-sesja-nadzwyczajna.html
W dniu 19 października br., podczas sesji nadzwyczajnej Rada Gminy Choceń rozpatrzyła projekty uc [...]

W dniu 19 października br., podczas sesji nadzwyczajnej Rada Gminy Choceń rozpatrzyła projekty uchwał w następujących sprawach:

1) zmiany budżetu gminy na 2021 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń – dodano w budżecie gminy m.in. nowe zadania inwestycyjne tj. remont garażu dla OSP Choceń w wysokości 120 tys. zł oraz udzielenie dotacji dla OSP Nakonowo na zakup samochodu w wysokości 70 tys. zł.

2) określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez gminę Choceń – dotyczy sytuacji, gdy zwłoki nie zostają pochowane, w szczególności przez najbliższą rodzinę.

3) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do Rypińskiego TBS Spółka z o.o. w Rypinie oraz objęcie z tego tytułu udziałów – gmina wniesie wkład pieniężny do Rypińskiego TBS spółka z o.o. w wysokości 1 646 000 zł, z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Choceniu z 40 lokalami. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków własnych oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

4) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choceń w roku szkolnym 2021/2022 – dotyczy zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych uczniów, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice; zwrot kosztów za paliwo dotyczy wszystkich nowych umów.

Na sesji przedstawiono także informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy.

Podjęte uchwały będą zamieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


XX Jubileuszowy Rejonowy Konkurs Ekologiczny Smólnik

Uczniowie na medal!!! Miło nam poinformować o sukcesie uczniów Szkoły Podstawowej w Wilkowicach w XX Jubileuszowym Rejonowym Konkursie Ekologicznym Smólnik 2021 pod patronatem Kujawsko-Pomor [...]

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu rządowego&nb [...]