wtorek, 02 listopad 2021

Objęcie udziałów w RTBS sp. z o.o.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/6887-objecie-udzialow-w-rtbs-sp-z-o-o.html
W dniu dzisiejszym tj. 29 października br., w Rypinie odbyło się Walne Zgromadzenie Rypińskiego [...]

W dniu dzisiejszym tj. 29 października br., w Rypinie odbyło się Walne Zgromadzenie Rypińskiego TBS Spółka z o.o. podczas którego zawarto akt notarialny w sprawie zwiększenia udziałów Gminy Choceń w spółce. Rada Gminy wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Choceń do Rypińskiego TBS Spółka z o. o. wkładu pieniężnego w wysokości 1.646.000 zł. W związku z powyższym objęliśmy w podwyższonym kapitale zakładowym 3.292 udziały o wartości 500 zł każdy udział. Objęcie nowych udziałów zwiększy stan posiadania Gminy do 4 646 udziałów o łącznej wartości 2.323.000 zł. Wyżej wymienione przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków własnych oraz środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Otrzymane dofinansowanie wynosiło 10 % wartości kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego. Wniesiona kwota udziału pieniężnego przeznaczona jest na „Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 190/7 w obrębie ew. Choceń, gm. Choceń”.

Powrót

Polecane artykuły:


Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzi [...]