wtorek, 20 czerwiec 2017

XI edycja Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach za nami

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4133-xi-edycja-miedzyszkolnego-konkursu-poetyckiego-im-leona-stankiewicza-w-smilowicach-za-nami.html
19 czerwca Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach na moment stała się poetycką stolicą regionu. Po r [...] 19 czerwca Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach na moment stała się poetycką stolicą regionu. Po raz jedenasty rozdano nagrody w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Leona Stankiewicza. Uroczystość uświetniła obecność m.in: gospodarza Gminy Choceń Pana Romana Nowakowskiego, dyrektora włocławskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Pani Małgorzaty Kowalczyk – Przybytek, proboszcza miejscowej parafii św. Bartłomieja Krystiana Michalaka,  kierownika artystycznego zespołu „Śmilowiónki” Pani Danuty Kaczmarek oraz wielu zacnych gości. Jak co roku w czasie tej uroczystości wielu młodych poetów otrzymało możliwość poznania twórczości swoich rówieśników i zaprezentowania nagrodzonych utworów.

Jury w składzie: Danuta Czerwińska – Murawska – autorka biografii Leona Stankiewicza, członkowie Związku Literatów Polskich Oddziału Warszawskiego Marian Kustra i Jarosław Wojciechowski, znany w regionie poeta Mirosław Antoni Glazik oraz Daria Przybylska po zapoznaniu się z ponad 200 wierszami nadesłanymi przez 100 uczestników z 31 szkół przyznała 25 nagród i wyróżnień.
Lista wyróżnionych uczniów w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce  - Michał Skowronek z SP 33 w Bytomiu, II miejsce - Nicola Kełpińska z SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu, op. Wioletta Perzanowska, II miejsce - Zofia Gralak z Publicznej SP nr 1 w Radziejowie, op. Grażyna Trzmielewska, III miejsce - Łukasz Makowski z SP im. J. P. II w Lubaniu, op. Beata Pruchnicka, III miejsce - Małgorzata Potocka z SP z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Smólniku, op. Barbara Potęgowska.
Nagrodę specjalną  ufundowana przez radnego Powiatu włocławskiego Jerzego Donajczyka otrzymała Julia Kowalewska z SP im. J. Korczaka w Choceniu, op. Majchrzak.

Wyróżnienia otrzymali :                                                                                                           
Zuzanna Dzwonkowska, Martyna Kełpińska, Marcelina Skrobuszewska z SP im. Z. Padlewskiego w Nadrożu, op. Wioletta Perzanowska oraz Samira Andrzejewska z SP Śmiłowice, op. Radosław Babiński.
Lista wyróżnionych uczniów w kategorii szkół gimnazjalnych:
I miejsce  - Kinga Urbańska z MZS w Radziejowie, II miejsce - Julia Jabłońska z Publicznego Gimnazjum im. W. S. Reymonta w Bądkowie, op. Halina Dondalska, III miejsce - Aleksandra Jasińska z POSSP we Włocławku, op. Kinga Ważna  - Maksymowicz,                                                                                   
Wyróżnienia otrzymali:
Sylwia Macieja z Publicznego Gimnazjum im. Ks. J. Długosza we Włocławku, op. Lidia Wiśniewska,  Ewa Agata Kinasiewicz z POSSP we Włocławku,op. Kinga Ważna - Maksymowicz, Łukasz Jabłoński z Gimnazjum Dwujęzycznego w ZSO we Włocławku, op. Elżbieta Krauze, Oliwia Wójcik z Publicznego Gimnazjum im, ks. J. Twardowskiego w Fabiankach op. Renata Górska.                                                                                                                         
Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczniów w kategorii szkól ponadgimnazjalnych:
I miejsce  - Julia Szczapińska z II LO im. M. Kopernika we Włocławku, op. Henryk Wasilewski II miejsce -  Patrycja Daniel z ZS Samochodowych im. T. Kościuszki LO im. Roberta Szumana, op. Agnieszka Pawłowska, I miejsce - Adam Sujkowski z ZS Samochodowych im. T. Kościuszki Technikum Samochodowe, op. Agnieszka Pawłowska ,III miejsce- Kacper Korbut z IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku.
Nagrodę specjalną  za poetyckie ujęcie historii naszego regionu otrzymała Afrodyta Błaszczyk z ZS im W. Reymonta w Chodczu,
Wyróżnienia otrzymali:
Dominik Broda z ZSCKR w Kowalu, Wiktoria Trafna z III LO im. M. Konopnickiej we Włocławku, op. Emilia Bordon, Bożena Górska z IV LO im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku.
Dyrektor szkoły w Śmiłowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród: Panu Romanowi Nowakowskiemu Wójtowi Gminy Choceń, Radzie Rodziców SP Śmiłowice, Ks. Krystianowi Michalakowi proboszczowi parafii  św. Bartłomieja w Śmiłowicach, Januszowi Borkowskiemu  – Prezesowi Kujawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego,
Dyrektor dziękuje Dyrekcji Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku za objęcie konkursu patronatem i promocję w środowisku nauczycieli.                                                                
Dziękuje również zaprzyjaźnionym mediom: www.q4.pl, Gazecie Kujawskiej, www.kujawy.media.pl za przekazywanie rzetelnych informacji o przebiegu konkursu. Dziękuje również Panu Arkadiuszowi Ciechalskiemu za przekazanie zdjęć z konkursu.                                                                                
Dyrektor serdecznie dziękuje komisji konkursowej, wszystkim uczestnikom i ich opiekunom za udział w konkursie i serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym młodym poetom.

Powrót

Polecane artykuły:


Wybory samorządowe

W dniu 7 kwietnia 2024 r., odbędą się wybory samorządowe. W naszej gminie wyborcy otrzymują zestaw kart, w których oddają głos na kandydata do rady gminy, rady powiatu, sejmiku wojewódzkiego [...]

Akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku informuje, iż w okresie od 4 do 17 kwietnia 2024 roku na obszarze całego powiatu włocławskiego zostanie przeprowadzona akcja doustnego szczepienia lisó [...]