poniedziałek, 10 lipiec 2017

Ogłoszenie konkursu 5/2017

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4181-ogloszenie-konkursu-5-2017.html
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączkiinfor [...]
loga1 929a4OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Nr konkursu LGD: 5/2017

Termin składania wniosków:
 od dnia 07 sierpnia 2017r. do dnia 25 sierpnia 2017r. do godz. 14.00

Miejsce składania wniosków:
 
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 8.00 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.
Forma wsparcia: refundacja
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 11 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 12 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 14 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
Limit dostępnych środków w ramach naboru 1 000 000,00 zł.
Intensywność pomocy: 70% kosztów kwalifikowalnych
Maksymalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł.
Minimalna całkowita wartość operacji: 50 000,00 zł.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD - www.kujawiaki.pl
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl
- Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu
- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 54 284 66 69.
Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy. (PDFEXCEL)
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. (pobierz)
3. Wzór biznesplanu. (pobierz PDFWORD)
4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu. (pobierz)
5. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa. (pobierz PDFEXCEL)
6. Zasady wypełniania Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa. (pobierz)
7. Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. (pobierz PDFEXCEL)
8. Wzór formularza wniosku o płatność. (pobierz PDF, EXCEL)
9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność. (pobierz)
10. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami. (pobierz)
11. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia. (pobierz PDF)
12. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. (pobierz)
13. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. (pobierz)
14. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) - Zakresy tematyczne: rozwijanie działalności gospodarczej. (pobierz)
15. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD. (pobierz)
16. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych. (pobierz)

loga2 73e5d

Powrót

Polecane artykuły:


Zostało niewiele czasu na roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Tylko do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym,  skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, mogą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok. Rozliczen [...]

Renowacja zabytku

Jesteśmy w trakcie renowacji obiektu zabytkowego w Choceniu przy ul. Sikorskiego 12 (budynku Urzędu Gminy). Zakres prac przewidziany do realizacji: - termomodernizacja ścian zewnętrznych, dach [...]