poniedziałek, 31 lipiec 2017

Zapytanie ofertowe na „Modernizacja budynków przy ul. Spacerowej 13, Sikorskiego 3 w Choceniu i Wilkowiczkach 25”

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4232-zapytanie-ofertowe-na-modernizacja-budynkow-przy-ul-spacerowej-13-sikorskiego-3-w-choceniu-i-wilkowiczkach-25.html
Zamawiający Spółdzielnia Mieszkaniowa Jarantowice, Borzymie 47/5, 87-850 Choceń Wspólnota Mi [...]
 1. Zamawiający
Spółdzielnia Mieszkaniowa Jarantowice, Borzymie 47/5, 87-850 Choceń

Wspólnota Mieszkaniowa „Nasz Dom”, Wilkowiczki 25/4, 87-850 Choceń

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sikorskiego 3,5,7, ul. Sikorskiego 3/ ,87-850 Choceń

przy współpracy Urzędu Gminy w Choceniu (udostepnienie strony internetowej wraz z przeprowadzeniem procedury) zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:

„Modernizacja budynków przy ul. Spacerowej 13, Sikorskiego 3 w Choceniu i Wilkowiczkach 25”

zgodnie z załączonym przedmiarem robót ( załącznik nr 2)


 1. Informacje o przedmiocie zadania
 2. Modernizacja budynków:
ul Spacerowa 13, Choceń -  ocieplenie ścian wraz z dociepleniem dachu i niezbędnymi obróbkami,

 1. Sikorskiego 3 – wymiana poszycia dachowego, wraz z obróbkami
Wilkowiczki 25 -  termomodernizacja poszycia dachowego wraz obróbkami.

 1. Przedmiar robot załączono do niniejszego zapytania.
 2. Termin realizacja zamówienia – 30.09.2017 r.
 3. Płatność będzie następowała na podstawie faktury końcowej po wykonaniu zadania płatnej 30 dni od dnia wystawienia.
 4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót podpisany przez strony.
 5. Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi 24 miesiące od daty protokołu odbioru.
III. W zapytaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:

 1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 2. Zapewnią wykonanie robót o parametrach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym,
 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudniają pracowników niezbędnych do wykonania zadania,
 4. Złożą ofertę na oryginalnym druku załączonym do niniejszej specyfikacji, załączając kosztorys ofertowy zgodnie z zakresem rzeczowym, po dokonaniu oględzin i koniecznych pomiarów,
 1. W niniejszym zapytaniu oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Proponowana cena – ofertą najkorzystniejszą jest oferta proponująca najniższą cenę.

 1. Opakowanie i znakowanie ofert.
 2. Ofertę (zgodnie z załącznikiem nr 1) należy złożyć na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej w kopercie na adres: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń pok. nr 3 i powinna być zaadresowana następująco:
Urząd Gminy w Choceniu

 1. Sikorskiego 4
87-850 Choceń

OFERTA NA WYKONANIE:

„Modernizacja budynków przy ul. Spacerowej 13, Sikorskiego 3 w Choceniu i Wilkowiczkach 25”

 1. Termin i miejsce składania, otwarcia ofert.
Oferty należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Urzędzie  Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 4, 87-850 Choceń pok. nr 3 lub za pośrednictwem poczty (kuriera) nie później niż do dnia 04.08.2017 r.  roku, do godz. 12:00 (decyduje godzina doręczenia przesyłki).

 

VII. Wymagane dokumenty.

 1. Wypełniony formularz oferty.
 2. Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania zawierający cenę netto oraz należny podatek VAT.
VIII. Uwagi końcowe.

 1. Nie wyklucza się możliwości składania ofert częściowych na realizację danego zadania.
 2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i koniecznych oględzin i pomiarów sprawdzających.
 3. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami
 • Mariusz Bilęda- w sprawie przedmiotu zamówienia, 608 575 811 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kamil Klejba - w sprawie procedury, 663 120 538, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

załacznik nr 1
załącznik nr 2
Mapa nr 1
Mapa nr 2
Mapa nr 3

Powrót

Polecane artykuły:


Wciąż można wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzice mogą otrzymać  do  12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Wystarczy tylko złożyć wniosek. O świadczenie może ubiegać się każda ro [...]

II DIECEZJALNA PIELGRZYMKA OSÓB CHORYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WOLONTARIUSZY