wtorek, 29 sierpień 2017

Z ostatniej sesji Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4279-z-ostatniej-sesji-rady-gminy-4.html
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach: zmiana [...] Podczas ostatniej sesji Rady Gminy rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach:
  1. zmiana wieloletniej prognozy finansowej i budżetu gminy na 2017 r.; - zmiany były spowodowane zwiększeniem środków na zadania inwestycyjne np. budowę dróg i przydomowych oczyszczalni ścieków;
  2. przejęcie przez Szkołę Podstawową w Choceniu rachunku dochodów własnych jaki został utworzony przy stołówce;
  3. przyjęto program programu polityki zdrowotnej „Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Choceń na lata 2017 – 2019” – od września dofinansowanie do kompleksowych zabiegów rehabilitacyjnych w Przychodni PLUS MEDICA dla mieszkańców naszej gminy będzie wynosiło 150 zł, do wyczerpania kwoty 30.000 zł;
  4. dokonano zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Choceń na przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza – spółdzielnie mieszkaniowe traktowane są jak przedsiębiorcy i zostały zobowiązane do składania oświadczeń i informacji o udzielonej pomocy de minimis;
  5. podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Choceń – przy ul. Polnej – dopuszczenie w planie możliwości budowy garaży;
  6. podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Choceń terenów położonych pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego i Jasną– dopuszczenie w planie możliwości budowy budynków gospodarczych.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy

Powrót

Polecane artykuły:


Naprawiamy szkody po ulewnych deszczach

W ostatnią sobotę ulewne deszcze spowodowały szkody także w infrastrukturze gminnej. Niestety pobocza z uwagi na płynącą wodę zostały wymyte, a przepusty podmyte. Prowadzimy dziś prace poleg [...]

CENA WODY I ŚCIEKÓW BEZ ZMIAN

Rada Gminy w Choceniu na wniosek Wójta Gminy na ostatniej sesji uchwaliła dopłatę do stawki za 1 m3 ścieków oraz 1 m3 wody. Dzięki czemu cena dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków do gos [...]