wtorek, 12 wrzesień 2017

PRZEWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ od 1 września 2017 r.

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4308-przewoz-dzieci-do-szkol-od-1-wrzesnia-2017-r.html
Zadanie I PKS -  Kierowca Pan Andrzej Kowalczyk              [...] Zadanie I PKS -  Kierowca Pan Andrzej Kowalczyk
                            Opiekunka Pani Milena Danielak                                                                                                                                                                             

             
Przejazd dzieci do szkół na terenie Choceń wg trasy podanej niżej
 1. Kruszyn 7.20– Skibice 7.25 – Wichrowice 7.28 –Olganowo 7.30 – Śmiłowice -Szkoła 7.35 – Śmiłowice (kierunek na Wilkowice) 7.37 - Śmiłowice -Szkoła 7.42 –  Jarantowice  7.45 -  Choceń 7.50

Zadanie II PKS
- Kierowca Pan Tadeusz Olach
                           Opiekunka Pani Iwona Rybacka                
 1. Przydatki Gołaszewskie 7.05.  -Przydatki Wolskie 7.10.   -   Nowa Wola 7.15-  Wilkowice 7.18-Choceń 7.20.  Choceń 7.20– Janowo 7.7.22 – Bodzanówek 7.25 – Bodzanowo 7.30- Lutobórz 7.35– Szczutkowo 7.37 – Wilkowiczki 7.40 – Choceń 7.50
2.Choceń 13.30.- Wilkowiczki 13.35- Szczutkowo 13.40.- Lutobórz 13.45.            Wiktorowo- Błędowo- Lutobórz 13.55- Bodzanowo14.00-Nowiny 14.10.-Janowo 14.15.-Choceń 14.20.

3..Choceń 14.20– Krukowo 14.25– Siewiersk 14.30– Świątniki 14.35–   Borzymowice 14.40 – Sieroszewo 14.45– Paruszewice 14.50– Łąki Markowe 14.55 – Szczytno 15.00– Niemojewo 13.05 – Niemojewo 15.05- Nowiny 15.10  – Choceń 13.35 .

 4.Choceń 15.10-Wilkowice 15.15.- Nowa Wola 15.20.-Przydatki Wolskie- Wola Nakonowska- Grabówka- 15.28.-Łopatki 15.30- Nakonowo Stare 15.32.- Łagiewniki 15.35.-Gołaszewo 15.40- Przydatki Gołaszewskie 15.50.

Zadanie III PKS -  Kierowca Pan Zbigniew Depczyński
                              Opiekunka  Pani Iwona Rybacka

Przejazd dzieci do szkół na terenie Choceń wg trasy podanej niżej
 1. Kruszyn 6.50  – Łagiewniki 6.55 - Nakonowo Stare 7.00 –Gołaszewo 7.05– Łopatki 7.13 - Grabówka 7.15– Wola Nakonowska 7.20 – Kuźnice 7.25 – Szatki 7.27 – Śmiłowice 7.30. – Choceń 7.35
 2. Choceń 7.40.-Świerkowo 7.50-Przydatki Wolskie 7.52- Gołaszewo Piaski 7.55 - Nakonowo 7.58 - Łagiewniki 8.00- Nakonowo Stare 8.02 -Grabówka 8.04 - Grabówka Stefanowo 8.05 - Wola Nakonowska 8.07-Czerniewice Przedszkole 8.13-Wilkowice 8.20 Zjazd Wilkowice- Choceń 8.40
 3. Choceń 12.40-Krukowo 12.45- Siewiersk 12.50- Świątniki 12.55-                    Borzymowice 13.00-Sieroszewo 13.05-Paruszewice 13.10-                      Łąki Markowe 13.15-Szczytno 13.20-Niemojewo 13.25-Borzymie 13.30-      Choceń  13.35
 4. Choceń 14.20 -Janowo 14.30-Bodzanówek14.35-Bodzanowo 14.40- Lutobórz 14.45-Rzeżewo- Błędowo-Wiktorowo 14.50-Lutobórz 14.45-Szczutkowo 15.00-Choceń15.10
 5. Choceń15.10- Jarantowice 15.15- Siewiersk 15.20-Śmiłowice- Szatki-Kuźnice-Olganowo 15.30-Wichrowice 15.35- Skibice 15.40-Kruszyn15.45
Zadanie IV - PKS Kierowca Pan Łukasz Sawicki
                            Opiekunka Pani Paulina Pietrzak

Przejazd dzieci do szkół na terenie Choceń wg trasy podanej niżej
 1. Choceń 6.50- Krukowo 6.55 -Siewiersk 7.00- Świątniki 7.05- Borzymowice 7.15- Sieroszewo 7.17- Paruszewice7.20- Łąki Markowe 7.25- Szczytno 7.30 – Niemojewo -7.35- Borzymie 7.40- Choceń 7.45
 1. Choceń 7.45 – Czerniewice apteka 7.55 – Czerniewiczki p. Jasiński 8.03 –    Czerniewice PKP 8.07 – Czerniewice przedszkole 8.08 – Czerniewice        piekarnia 8.10 – Wilkowiczki p. Herman 8.12 – Wilkowice za rzeczką 8.14 – Wilkowice p. Panfil 8.16 – Wilkowice szkoła 8.20
3.Wilkowice (Szkoła) 13.05 –Czerniewice (Ateka)  Czerniewice (Przedszkole ) Czerniewiczki ( p. Jasiński)- Czerniewice (PKP) – Czerniewice (piekarnia) Wilkowiczki (p. Herman) – Wilkowice  (Rzeczka ) – Wilkowice ( p. Panfil)- Wilkowice (Szkoła)      

4.Wilkowice (Szkoła) 13.15- Wola Nakonowska 13.20 – Stefanowo 13.25 – Grabówka 13.30 –Nakonowo Stare –Łagiewniki – Nakonowo – Gołaszewo Piaski - Przydatki Wolskie 13.35 – Świerkowo 13.40 – Wilkowice( Szkoła) 13.45              

5.Wilkowice (Szkoła) 14.00 – Czerniewice (Apteka) 14.05 – Czerniewiczki (p. Jasiński) 14.10 – Czerniewice (PKP) – Czerniewice (Piekarnia) – Wilkowiczki (p. Herman) 14.20– Wilkowice (Rzeczka –Wilkowice       (p. Panfil) – Wilkowice szkoła 14.25

6.Wilkowice( Szkoła )14.25– Wola Nakonowska 14.30 –          Stefanowo 14.35 – Grabówka 14.40 – Nakonowo Stare 14.45 – Łagiewniki 14.50 – Nakonowo 14.55 – Gołaszewo Piaski 15.00 – Przydatki Wolskie 15.05 – Świerkowo 15.10  

Zadanie V -  PKS Kierowca Pan Bartosz Lubecki
                              Opiekunka Beata Krajewska

Przejazd dzieci do szkół na terenie Choceń wg trasy podanej niżej
 1. Pyszkowo  6.20– Osiecz Mały 6.30 - Boniewo 6.35 – Szczytno 6.40 – Borzymie 6.45 –Borzymie Kolonia 6.50- Janowo 6.55 -  Choceń 7.00
 1. Choceń 7.00– Lutobórz 7.05 – Wiktorowo 7.10 – Błędowo – Rzeżewo  -  Lutobórz 7.15– Bodzanowo 7.17 – Bodzanówek – Kolonia Bodzanówek 7.22 – Nowiny 7.25 – Nowiny II 7.27- Niemojewo I 7.29 – Niemojewo II 7.33– Niemojewo III 7.35– Borzymie 7.36 -  Choceń 7.45
       3. Choceń szkoła 8.00 – przedszkole Choceń 8.05
 1. Choceń 1.35 – Kol. Borzymie 13.40 – Borzymie 13.45 – Niemojewo 13.50– Nowiny 13.55 – Choceń 14.00

5.Choceń (Przedszkole) 14.20 – Janowo 14.25 – Bodzanówek 14.30 – Kol. Bodzanówek – 14.35 – Nowiny 14.40 – Wola Adamowa 14.45 – Brzyszewo 14.50  – Końce 14.55 – Piotrowo 15.00 – Borzymie 15.05 – Choceń 15.10

6.Choceń 15.10 – Wilkowiczki 15.12- Szczutkowo 15.14- Lutobórz 15.16 – Bodzanowo 15.20- Bodzanówek 15.23  – Kolonia Borzymie 15.28 - Borzymie 15.30 – Piotrowo 15.35 – Szczytno 15.40 – Boniewo 15.45 –Osiecz Wielki - Pyszkowo 15.50 – Chodecz  15.55

Zadanie VI -  PKS Kierowca Pani Katarzyna Malinowska
                             Opiekunka Pani Beata Wachulak

Przejazd dzieci do szkół na terenie Choceń wg trasy podanej niżej
 1. Kłodawa PKS 6.50 –Bierzwienna Krótka 6.55 - Przedecz 7.05 – Chodecz 7.15 – Wola Adamowa 7.20 – Brzyszewo 7.25 – Wola Adamowa 7.30 – Piotrowo 7.35 -  Szczytno 7.40 – Borzymie 7.45 - Choceń 7.50
 2. Choceń 14.20 – Wilkowice 14.25- Wilkowiczki 14.30- Czerniewice 14.35-Czerniewice (Za torami) 14.35- Choceń 14.40
 1. Choceń 14.40  -  Wola Adamowa 14.45– Brzyszewo 14.48– Wola    Adamowa 14.53 – Chodecz 15.00 – Przedecz 15.10 –Bierzwienna Krótka15.15– Kłodawa 15.20
ZADANIE VII-  Firma Marcin- Kierowca Pan Terpiński
                         Opiekunka Agnieszka Kwiatkowska
 1. Grabkowo 7.15 – Czerniewiczki ul. Obwodowa 7.20 – Czerniewice 7.25 – Wilkowiczki 7.30 – Zakrzewek 7.35 – Choceń 7.40
 2. Choceń 7.40 – Wichrowice 7.45 – Wichrowice obelisk 7.50 – Wichrowice szkoła 7.55 – Skibice 8.00 – Szatki 8.05 – Kuźnice 8.10 – Nowa Wola 8.15 - Wilkowice 8.20
 3. Wilkowice 13.10 – Kuźnice 13.20 – Skibice 13.25 – Wichrowice 13.30 – Śmiłowice 13.35 – Wilkowice 13.40
 4. Wilkowice 14.30 – Kuźnice 14.40 – Skibice 14.45 – Wichrowice 14.55 – Choceń 15.10
 5. Choceń  15.10 – Wilkowiczki 15.15 – Czerniewice 15.20 – Czerniewiczki ul. Obwodowa15.25 – Grabkowo 15.30

Powrót

Polecane artykuły:


Zmiana kodów pocztowych

Poczta Polska, na wniosek Wójta Gminy Choceń, podjęła działania w celu uporządkowania kodów pocztowych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Dotyczy to następujących kodów pocztowych, kt [...]