piątek, 15 wrzesień 2017

Urząd dla osób niepełnosprawnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4311-urzad-dla-osob-niepelnosprawnych.html
100%auto
Pomimo, że Urząd funkcjonuje w budynku, który został wybudowany prawie 100 lat temu jesteśmy ot [...] Pomimo, że Urząd funkcjonuje w budynku, który został wybudowany prawie 100 lat temu jesteśmy otwarci na osoby, którym trudność sprawia poruszanie się po schodach. Zamontowanie windy, jak na razie z uwagi na koszty nie jest możliwe. A w związku z tym, iż poruszanie się w budynku odbywa się także przez schody, dlatego wybrano inne rozwiązanie. Przy głównym wejściu do budynku zamontowano dzwonek. Po jego naciśnięciu zejdzie pracownik urzędu, który udzieli wszelkich informacji. Wszystkie osoby, które nie mogą poruszać się po schodach prosimy o korzystanie z takiego rozwiązania.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy 

Powrót

Polecane artykuły:


DW 269 odcinek Wola Adamowa – Choceń

Spotkanie w sprawie podpisania umowy z Wykonawcą robót budowalnych dla zadania pn. „Odnowa nawierzchni  DW 269 Wola Adamowa – Choceń od km 45 + 540 do km 48+448, dł. 2,908 km”, jest pla [...]

Informacja z sesji nadzwyczajnej

Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Choceń w dniu 31 stycznia br., rozpatrzono projekty uchwał w następujących sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń oraz zmiany bud [...]