poniedziałek, 09 październik 2017

EXPRESSWAY – promocja terenów inwestycyjnych

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4373-expressway-promocja-terenow-inwestycyjnych.html
Pozytywnie rozpatrzony został wniosek od dofinasowanie projektu pn. „Expressway – promocja tere [...]
Pozytywnie rozpatrzony został wniosek od dofinasowanie projektu pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina Choceń realizuje go w porozumieniu z 8 innymi gminami regionu i Województwem Kujawsko-Pomorskim. Poziom dofinansowania ww. projektu wynosi 85%, a realizacja założeń zaplanowana jest na lata 2018-2023. Wspólne działanie gmin jest szansą na rozwój regionu, jak również całego województwa kujawsko-pomorskiego. W katalogu zaplanowanych narzędzi promocji potencjału gospodarczego i budowy gospodarczej marki regionu są udział w dużych imprezach targowo-wystawienniczych oraz działania z wykorzystaniem medialnych kanałów informacyjnych: uruchomienie strony internetowej, film promocyjny emitowany w telewizji, kampania internetowa i z użyciem billboardów, reklama w prasie branżowej, a także szkolenia dotyczące przygotowywania ofert inwestycyjnych. 

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z sesji nadzwyczajnej

Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Choceń zwołanej na dzień 20 lutego 2024 r., rozpatrzono uchwały w następujących sprawach: zmiany budżetu gminy na 2024r., - zwiększono środki m.in. n [...]

Wdrożenie EZD PUW

Rozpoczęliśmy wdrażanie systemu EZD PUW w Urzędzie Gminy Choceń. Dla mieszkańców nic się nie zmienia, a pracownicy Urzędu działają już w systemie EZD PUW. Jest to narzędzie wspomagające [...]