wtorek, 16 styczeń 2018

Przetarg na ścieżkę rozpisany raz jeszcze

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4547-przetarg-na-sciezke-rozpisany-raz-jeszcze.html
Ostatni przetarg na budowę ścieżek pieszo - rowerowych w Choceniu nie doprowadził do wyłonien [...]
logo RPO a4406
Ostatni przetarg na budowę ścieżek pieszo - rowerowych w Choceniu nie doprowadził do wyłonienia wykonawcy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym raz jeszcze ogłosiliśmy przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń o długości 1,699 km. W ramach planowanego zadania w przyszłym roku wybudowana zostanie  ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulic: Włocławska, Północna, Jarantowicka i Spacerowa. W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura o nawierzchni bitumicznej oznakowanej pionowo i poziomo, wykonane zostanie odwodnienie, dostosowane zostaną zjazdy i skrzyżowania z przejściami dla pieszych oraz azyl. W ramach budowy ścieżki zaplanowano wszystkie prace pomiarowe i roboty ziemne w tym zagospodarowanie zieleni. Na dobre oferty czekamy do 30 stycznia 2018 r., do godz. 10.00. Szczegóły znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna  i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania powyższego zadania to 85% kosztów kwalifikowanych.

Powrót

Polecane artykuły:


Wyniki wyborów

Frekwencja w gminie Choceń - 50,38 %   Liczba kart ważnych - 3108   Liczba uprawnionych do głosowania - 6169   Wyniki wyborów na Wójta: https://wybory.gov.pl/samorzad202 [...]

Od 1 marca wyższe świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat

Osoby, które ukończyły 100 lat, mogą liczyć na specjalny dodatek za wiek. Od 1 marca br. dla nowych stulatków wynosi on 6 246,13 zł brutto. Świadczenie wypłacane jest dożywotnio i stano [...]