środa, 17 styczeń 2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4549-informacja-dotyczaca-odsniezania-chodnikow.html
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w [...] Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (bez względu czy są zabudowane czy też nie) należy do właścicieli i zarządców tych nieruchomości.

Do właścicieli i zarządców natomiast nie należy sprzątanie tych części chodników, które stanowią przystanki autobusowe oraz miejsca płatnego postoju, parkowania pojazdów na chodniku przyległym do nieruchomości.

Zdajemy jednakże sobie sprawę z tego, że utrzymanie chodników jest naszą wspólną sprawą, dlatego też podejmujemy działania związane z ich odśnieżeniem poprzez zlecenie tych prac firmie zewnętrznej. Dotyczy to głównie miejsc, posesji, gdzie zamieszkują osoby starsze, chore, które nie są w stanie samemu podołać temu obowiązkowi.

Powrót

Polecane artykuły:


Rozpoczęte prace przy przebudowie dróg – etap I

Rozpoczęły się prace na ul. Fabrycznej w ramach inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. Wykonawcą robót jest WŁOCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYC [...]

Remont pomieszczeń na potrzeby KGW w Śmiłowicach zakończony

Siedziba KGW w Śmiłowicach już w nowej odsłonie. Zakończyły się prace w lokalu użyczonym dla KGW przy Przedszkolu w Śmiłowicach. Miejsce wymagało remontu, który wykonała Choceńska Spół [...]