wtorek, 13 luty 2018

Wszyscy wykonawcy - Mała infrastruktura dla Śmiłowic i Czerniewic

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4587-wszyscy-wykonawcy-mala-infrastruktura-dla-smilowic-i-czerniewic.html
Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawcy w związku z realizacją ope [...]
Bez tytułu b2808

Postępowanie prowadzone jest w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawcy w związku z realizacją operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w parkach w Śmiłowicach i Czerniewicach” Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń zwane dalej Zamawiającym, zawiadamia o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy SDR.271.1.2018):


Oferta nr 10: MAGIC GARDEN Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 60a, 88-170 Pakość
za kwotę: 54 181,50 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.

Uzasadnienie:
Oferta spełnia warunki zawarte w zapytaniu ofertowym, zaoferowano najkorzystniejszą cenę i okres gwarancji. W związku z powyższym Wykonawca uzyskał maksymalna liczbę punktów tj. 100 pkt.

II porównaniu złożonych ofert w oparciu o kryteria cena 60 pkt (%) i okres gwarancji 40 pkt (%).
W terminie składania ofert tj. do 01.02.2018 r. do godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęło 12 ofert:

L.P.

OFERENT

CENA ZŁ (brutto)

PKT

GWARANCJA (miesięcy)

PKT

SUMA PKT

1

PERGOLA Małgorzata Skórko,
ul. Techniczna 2
05-500 Piaseczno

65 068,23

49,96

60

40

89,96

2

ATUT Tomasz Skiba, ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina

55 000,00

59,11

60

40

99,11

3

SIMBA s.c. M. Ćwirzeń W. Gęsicki, Zemborzyce Tereszyńskie 74, 20-515 Lublin

54 782,99

59,34

60

40

99,34

4

Józef Kozłowski, Tychowo 16,
76-100 Sławno

68 388,00

41,18

60

40

81,18

5

FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5,
53-212 Wrocław

78 935,99

47,54

60

40

87,54

6

„PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski,
ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk

66 420,00

48,94

60

40

88,94

7

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „MEVIUS” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski

71 253,00

45,62

60

40

85,62

8

Apis Polska Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław

71 346,90

45,56

60

40

85,56

9

Argon Klaudiusz Półtorak,
ul. Grunwaldzka 121,
37-700 Przemyśl

71 276,04

45,61

60

40

85,61

10

MAGIC GARDEN Sp. z o.o.,
ul. Wyszyńskiego 60a,
88-170 Pakość

54 181,50

60,00

60

40

100,00

11

MAPERIS Sp. z o.o.,
 ul. 10go Maja 12 lok 14,

09-402 Płock

65 928,34

49,31

60

40

89,31

12

Biuro Regionalne
JORDAN – Jolanta Pędzisz,
ul. Szymanowskiego 15 lok. 3,
87-100 Toruń

73 244,04

44,38

60

40

84,38

Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, które nie podlegają wykluczeniu i odrzuceniu.

Powrót

Polecane artykuły:


Uwaga mieszkańcy!

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od mieszkanki z miejscowości Śmiłowice, o tym, że została okradziona przez osoby, które poruszały się białym samochodem marki mitsubishi. Prosimy [...]

OSP Nakonowo miało swoje święto

W sobotę 11 sierpnia 2018 r., odbyła się piękna uroczystość związana z 60-leciem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym. Odbyła się polowa Msza św. oraz uroczystość wr [...]