wtorek, 03 kwiecień 2018

Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” – wynik zapytania ofertowego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4669-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego-w-swietlicach-na-terenie-gminy-chocen-wynik-zapytania-ofertowego.html
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej [...]
logo leaderr 08b8a
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej zapytania ofertowego pn „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” – wyposażenie znak sprawy: SDR.271.2.2018.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena oraz okres gwarancji.
Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 5
CLIMA SERWIS Przemysław Han, Jarantowice 17, 87-850 Choceń,
Cena: 38 376,00 zł
Liczba pkt: 52,38
okres gwarancji 48 miesięcy
Liczba pkt: 32,00
Łączna liczba pkt: 84,38
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.

Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert:
Oferta nr 1 DRZEWIARZ-BIS Sp. Z o.o.   Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno
Cena: 33 505,20 zł,
Liczba pkt: 60,00
Okres gwarancji: 24 miesiące.
Liczba pkt: 16,00
Łączna liczba pkt: 76,00
Oferta nr 2 Biuro Inżynieryjne „ DOT” Tomasz Dubiecki, Ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino
Cena: 67 650,00 zł,
Liczba pkt: 29,71
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Liczba pkt: 32,00
Łączna liczba pkt: 61,71
Oferta nr 3 DecoMart Jan Nowacki, Ul. Bolesława Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice
Cena: 43 695,75 zł
Liczba pkt: 46,00
Okres gwarancji: 30 miesięcy
Liczba pkt: 20,00
Łączna liczba pkt: 66,00
Oferta nr 4 Hurtownia Sportowa KAL- SPORT, Al. T. Rejtana 8, 35-310 Rzeszów
Cena: 57 810,00 zł
Liczba pkt: 34,77
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Liczba pkt: 40
Łączna liczba pkt: 74,77
Oferta nr 6 UNIGASTRO Barbara Puć, Ul. Międzyleska 6C, 50-514 Wrocław
Cena: 50 522,25 zł
Liczba pkt: 39,79
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Liczba pkt: 40
Łączna liczba pkt: 79,79

Powrót

Polecane artykuły:


Już niebawem bon turystyczny będzie dostępny na PUE ZUS

Trwają ostatnie przygotowania do wdrożenia Polskiego Bonu Turystycznego. Już niebawem ze wsparcia będą mogły skorzystać polskie rodziny, a także polska branża turystyczna, która ucierpiała [...]

Spotkanie w sprawie budowy garaży

W dniu 8 lipca br., w Choceniu przy ul. Czerniewickiej odbyło się zebranie mieszkańców wybudowanego bloku. W spotkaniu uczestniczyli Prezes Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Pan Le [...]