środa, 04 kwiecień 2018

Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń – roboty budowlane - wynik zapytania ofertowego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4672-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego-w-swietlicach-na-terenie-gminy-chocen-roboty-budowlane-wynik-zapytania-ofertowego.html
Stowarzysznie dla Rozowju Gminy Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej za [...]
logo leaderr 5e657
Stowarzysznie dla Rozowju Gminy Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej zapytania ofertowego
pn
„Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” – roboty budowlane znak sprawy: SDR.271.3.2018.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena oraz okres gwarancji.
Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 1
KLEJ-BUD Henryk Klejba, ul. Chrobrego 17, 87-850 Choceń
Cena: 127 600,00 zł
Liczba pkt: 60,00
okres gwarancji 60 miesięcy
Liczba pkt: 40,00
Łączna liczba pkt: 100,00
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.

Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert:
Oferta nr 2 Zakład Ogólnobudowlany – Usługi, Zbigniew Falkowski, ul. Spółdzielcza 1, 87-800 Włocławek
Cena: 132 504,99 zł
Liczba pkt: 57,77
Okres gwarancji: 36 miesięcy
Liczba pkt: 24,00
Łączna liczba pkt: 81,77
Oferta nr 3 PRO-INŻ-BUD inż. Rafał Lewandowski, ul. Metalowa 21/21, 87-800 Włocławek
Cena: 133 664,58 zł
Liczba pkt: 57,27
Okres gwarancji: 40 miesięcy
Liczba pkt: 26,66
Łączna liczba pkt: 83,93

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja z otwarcia ofert w przetargu na zakup wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Uczymy się z pasją”.

W dniu 21 maja 2024 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu na zakup wyposażenia dla szkół w ramach projektu „Uczymy się z pasją”. Wpłynęło 9 ofert, wszystkie oferty mieszczą się w cenie [...]

Przymiarki do nowego ronda w Choceniu

Po wybudowaniu ul. Łąkowej powstało skrzyżowanie z ul. Polną, na którym nie ma dobrej widoczności. Zwiększenie bezpieczeństwa u zbiegu ulic Polnej i Łąkowej może być dokonane poprzez budo [...]