piątek, 06 kwiecień 2018

Kolejny przetarg na ścieżkę

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4673-kolejny-przetarg-na-sciezke.html
Ogłosiliśmy trzeci przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń. Zgo [...]
RPO logo e5fd2
Ogłosiliśmy trzeci przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń. Zgodnie z ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim zmieniliśmy termin realizacji inwestycji oraz technologię wykonania, w związku powyższym rozszerzyliśmy krąg potencjalnych wykonawców. W ramach planowanego zadania w przyszłym roku wybudowana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulic: Włocławska, Północna, Jarantowicka i Spacerowa o długości 1,699 km. W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura o nawierzchni bitumicznej oznakowanej pionowo i poziomo, wykonane zostanie odwodnienie, dostosowane zostaną zjazdy i skrzyżowania z przejściami dla pieszych oraz azyl. W ramach budowy ścieżki zaplanowano wszystkie prace pomiarowe i roboty ziemne w tym zagospodarowanie zieleni. Na dobre oferty czekamy do 23.04.2018 r., do godz. 10.00. Szczegóły znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania powyższego zadania to 85% kosztów kwalifikowanych.

Powrót

Polecane artykuły:


Plaża Choceń

Na plaży w Choceniu w ostatnim czasie zamontowano osłony przed słońcem. Ratownicy są w godzinach od 11.00 do 18.00. Zapraszamy do plażowania. [...]

Dyżur telefoniczny – Bon turystyczny

Toruński oddział ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne na temat bonu turystycznego.  Podczas rozmowy z ekspertami będzie można zapytać o to, komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobi [...]