piątek, 06 kwiecień 2018

Kolejny przetarg na ścieżkę

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4673-kolejny-przetarg-na-sciezke.html
Ogłosiliśmy trzeci przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń. Zgo [...]
RPO logo e5fd2
Ogłosiliśmy trzeci przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń. Zgodnie z ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim zmieniliśmy termin realizacji inwestycji oraz technologię wykonania, w związku powyższym rozszerzyliśmy krąg potencjalnych wykonawców. W ramach planowanego zadania w przyszłym roku wybudowana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulic: Włocławska, Północna, Jarantowicka i Spacerowa o długości 1,699 km. W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura o nawierzchni bitumicznej oznakowanej pionowo i poziomo, wykonane zostanie odwodnienie, dostosowane zostaną zjazdy i skrzyżowania z przejściami dla pieszych oraz azyl. W ramach budowy ścieżki zaplanowano wszystkie prace pomiarowe i roboty ziemne w tym zagospodarowanie zieleni. Na dobre oferty czekamy do 23.04.2018 r., do godz. 10.00. Szczegóły znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania powyższego zadania to 85% kosztów kwalifikowanych.

Powrót

Polecane artykuły:


Zostało niewiele czasu na roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Tylko do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym,  skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, mogą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok. Rozliczen [...]

Uczymy się z pasją!

Dnia 20.05.2024 r., w ramach projektu  unijnego "Uczymy się z pasją", uczniowie szkoły z Chocenia uczestniczyli wwycieczce do Torunia. Ten wyjazd to pierwszy z 42 wycieczek zaplanowanych w pro [...]