poniedziałek, 16 kwiecień 2018

Pierwsza dziesiątka wylosowana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4685-pierwsza-dziesiatka-wylosowana.html
W dniu 13.04.2018r. o godzinie 11:00 w Choceńskim Centrum Kultury Biblioteka wylosowano szczęśliw [...] W dniu 13.04.2018r. o godzinie 11:00 w Choceńskim Centrum Kultury Biblioteka wylosowano szczęśliwą „10”, która otrzyma dotację na wymianę pieca.

Poniżej prezentujemy pierwszą dziesiątkę:
 1. Urbański Andrzej
 2. Nowakowski Marek
 3. Trzebuchowski Paweł
 4. Jaśkiewicz Tamara
 5. Leśniewski Jacek
 6. Delewski Józef
 7. Marciniak Mieczysław
 8. Bagińska Grażyna
 9. Kubczyk Maria
 10. Sobczak Albina
Wylosowano także dziesiątkę osób, którzy znajdują się na liście rezerwowej:

 1. Michalska Anna
 2. Stańczak Rafał
 3. Felińczak Lidia
 4. Musiał Waldemar
 5. Żurawicz Anna
 6. Bącela Paweł
 7. Gawrysiak Longina
 8. Paradowski Zbyszek
 9. Apalczyk Katarzyna
 10. Madelski Roman
Ogólne zasady Państwo znacie. Osoby z pierwszej dziesiątki mogą już szukać pieca i ewentualnie go rezerwować jednak jeszcze nie kupować. Zakup będzie możliwy po wystawieniu promesy, która zatwierdza nasz wniosek o dotację. Kupujecie Państwo piec (kocioł) za swoją gotówkę, która później jest zwracana w kwocie 4.000,00 zł. Faktura musi być na Państwa imię i nazwisko. Ważna sprawa. Gdy upatrzycie sobie Państwo piec prosimy o dostarczenie wszystkich atestów, certyfikatów do Pana Tomasza Sikorskiego. Zostaną one wysłane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu celem weryfikacji.

W przypadku kiedy osoba z pierwszej dziesiątki zrezygnuje na jej miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę prawie 8 km dróg

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap II. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 10 odcinków dróg gminny [...]