środa, 18 kwiecień 2018

Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4693-zaproszenie-na-posiedzenie-rady-gminy-3.html
Zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 26 kw [...] Zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Choceńskim Centrum Kultury.
 
Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
2. Sprawy organizacyjne
- stwierdzenie prawomocności obrad
- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.
- przyjęcie porządku obrad.
- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

3.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany budżetu gminy Choceń na 2018 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;
2) ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych;
3) nadania nazwy parku w Choceniu;
4) nadania nazwy obiektu sportowo - rekreacyjnego w Czerniewicach;
5) obwodów głosowania;
6) Planu Odnowy Miejscowości Choceń;
7) zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choceń na 2018 rok;
8) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
5. Interpelacje radnych Rady Gminy.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie sesji Rady Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pawłowski

Powrót

Polecane artykuły:


Wydano decyzję o warunkach zabudowy

Działka w Choceniu położona naprzeciwko byłego młyna należy do osoby prywatnej. W ostatnim czasie na wniosek właściciela, prowadzono postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Po ro [...]

Zespół Folklorystyczny "Śmiłowiónki" z muzyczną wizytą w Ośrodku "OAZA" w Ługowiskach

Na zaproszenie Pana Tomasza Grochulskiego, współwłaściciela Prywatnego Domu Opieki dla Seniorów "Oaza"  w Ługowiskach, Zespół Folklorystyczny "Śmiłowiónki" w dniu 29 maja  2024r. [...]