wtorek, 24 kwiecień 2018

Wynik zapytania ofertowego

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4703-wynik-zapytania-ofertowego.html
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej [...]
logo leaderr 2f04b

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej zapytania ofertowego
pn
„Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” – wyposażenie
znak sprawy: SDR.271.4.2018.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym tj. cena.

Wybrana została najkorzystniejsza oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne BASIA Bobrowska Teresa, 
Rędzińska 116, 42-209 Częstochowa
Cena: 35 055,00 zł.
Liczba pkt: 100,00

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaproponował ofertę najkorzystniejszą, uzyskując najwyższą ilość punktów. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.

Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych ofert:

Oferta nr 1 DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o.,  Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno
Cena: 36 277,62 zł.
Liczba pkt: 96,62

Oferta nr 2 GOGA – Grażyna Staszewska, Podłużna 28, 03-290 Warszawa
Cena: 51 660,00 zł.
Liczba pkt: 67,85

Oferta nr 3 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PHU „BMS” Sp. j. Z. Bielecki, Staszica 22, 82-500 Kwidzyn
Cena: 50 664,71 zł.
Liczba pkt: 69,19

Powrót

Polecane artykuły:


Druga sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Michał Bagiński, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) zwołał II sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]

Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. - gmina Choceń.

Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. - gmina Choceń. Frekwencja 24,94 %. Liczba kart ważnych - 1 529. Liczba uprawnionych do głosowania- 6 130. https://wybory.gov [...]