piątek, 06 kwiecień 2018

Unieważnienie postępowania na wyposażenie

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4706-uniewaznienie-postepowania-na-wyposazenie.html
Stowarzyszenie dla Rozowju Gminy Choceń informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego pn „Zac [...]
logo leaderr b5e4a
Stowarzyszenie dla Rozowju Gminy Choceń informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego pn „Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach na terenie Gminy Choceń” – wyposażenie  znak sprawy: SDR.271.2.2018 z uwagi na niestawienie się wykonawcy oferty najkorzystniejszej na podpisanie umowy.

Powrót

Polecane artykuły:


Nowy Kierownik GOPS

W dniu 28 lipca br., Wójt gminy Roman Nowakowski powierzył obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu Pani Hannie Gołębiewskiej. Pani Hanna Gołębiewska swoją pracę z [...]

Moja woda –do 5 tys. na budowę instalacji do odprowadzania i magazynowania wody

Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024. „Moja Woda” to program przygotowany na rzecz łagodzenia skutków s [...]