środa, 25 kwiecień 2018

Gminna inwestycja z dofinansowaniem

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4707-gminna-inwestycja-z-dofinansowaniem.html
Kolejna gminna inwestycja uzyskała unijne dofinansowanie, przebudowana zostanie ulica Targowa w Cho [...]
RPO logo 279adKolejna gminna inwestycja uzyskała unijne dofinansowanie, przebudowana zostanie ulica Targowa w Choceniu. Zadanie inwestycyjne zakłada przebudowanie przedmiotowej drogi stanowiącej bezpośrednie połączenie z terenem inwestycyjnym. Przebudowana droga odseparuje ruch pieszy od ruchu samochodowego oraz ułatwi komunikację pomiędzy istniejącym terenem inwestycyjnym przez ulicę Sikorskiego w Choceniu, a drogą wojewódzka nr 269 znajdująca się w odległości ok. 450 m oraz pośrednio z drogą krajową nr 91 znajdującej się w odległości ok 9,5 km aż do Autostrady A1.
W konsekwencji teren inwestycyjny będzie powiązany z siecią dróg na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie ulicy dwukierunkowej o długości 0,175 km i szerokości 6 m wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika, oświetlenia oraz odwodnienia. Inwestycja będzie obejmowała przebudowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie chodnika po stronie północnej drogi, wykonanie oświetlenia, wykonanie odwodnienia w postaci wpustów deszczowych włączonych do kanalizacji deszczowej, wykonanie placu postojowego po południowej stronie drogi oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy.
Projekt współfinasowany jest w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych.

Powrót

Polecane artykuły:


Powiatowy Piknik Strażacki w Choceniu

Starosta Włocławski Roman Gołębiewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Dawid Dalmann organizują w Choceniu w dniu 7 czerwca 2024 r., IV Powiatowy Piknik Strażacki. Impreza rozpocznie się o god [...]

Fontanna na skwerku

Czynimy starania w zakresie rozwoju w Choceniu infrastruktury rekreacyjnej. Przygotowano stosowną dokumentację i złożono wniosek o finansowanie. Projekt obejmuje wykonanie fontanny przy ul. Sikors [...]