czwartek, 26 kwiecień 2018

Program rewitalizacji zaakceptowany!

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4710-program-rewitalizacji-zaakceptowany.html
Program rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023 uzyskał pozytywną ocenę Instytucji Zarz [...] Program rewitalizacji dla Gminy Choceń na lata 2017-2023 uzyskał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego spełnił wszystkie postawione przednim wymagania. Tym samym program został wpisany do Wykazu programów rewitalizacji.

Dzięki uzyskaniu pozytywnej opinii gmina może rozpocząć realizację założeń programu w zakresie rozwiązywania problemów stanowiących podstawę wyznaczenia obszaru rewitalizacji. W ramach przyjętego planu założeń proces rewitalizacji odbywać się będzie w miejscowościach: Choceń, Borzymie i Szczutkowo i będzie obejmował przede wszystkim działania społeczne i infrastrukturalne.

Powrót

Polecane artykuły:


Ogłosiliśmy przetarg na przebudowę prawie 8 km dróg

Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap II. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację 10 odcinków dróg gminny [...]

Oberwanie chmury nad Choceniem.

1 czerwca przez Kujawy przetoczył się front burzowy. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w Choceniu. W godzinach popołudniowych nad naszą miejscowością przeszła potężna burza, której to [...]