poniedziałek, 07 maj 2018

Dotacja przyznana

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4728-dotacja-przyznana.html
Otrzymaliśmy promesę na dotację na przedsięwzięcie pn.: „Zielony krajobraz w roku 2018”. Za [...] Otrzymaliśmy promesę na dotację na przedsięwzięcie pn.: „Zielony krajobraz w roku 2018”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek i przyznał kwotę w wysokości 12.000,00 zł. W ramach powyższego zadania zakupione zostaną krzewy i drzewa, które zostaną posadzone na obszarze który stanowi własność Gminy Choceń. Informujemy, że był to główny warunek otrzymania dotacji. Zdaniem nowego Zarządu Funduszu, Gmina nie może przeznaczyć dotacji na zakup roślinności, którą chcieliśmy rozdysponować dla mieszkańców jak miało to miejsce w poprzednich latach.

Powrót

Polecane artykuły:


Fontanna na skwerku

Czynimy starania w zakresie rozwoju w Choceniu infrastruktury rekreacyjnej. Przygotowano stosowną dokumentację i złożono wniosek o finansowanie. Projekt obejmuje wykonanie fontanny przy ul. Sikors [...]

Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnor [...]