czwartek, 10 maj 2018

Mamy wykonawcę na ścieżkę

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4740-mamy-wykonawce-na-sciezke.html
Dopiero czwarty przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń pozwolił [...]
RPO logo 1d860
Dopiero czwarty przetarg na budowę ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Choceń pozwolił wyłonić wykonawcę zadania. Ścieżka pieszo-rowerowa o długości 1,699 km, była planowana wzdłuż ulic: Włocławska, Północna, Jarantowicka i Spacerowa. W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura o nawierzchni bitumicznej oznakowana pionowo i poziomo, wykonane zostanie odwodnienie, dostosowane zostaną zjazdy i skrzyżowania z przejściami dla pieszych oraz azyl. W ramach budowy ścieżki zaplanowano wszystkie prace pomiarowe i roboty ziemne w tym zagospodarowanie zieleni. Wcześniej unieważniono postępowania przetargowe z uwagi, iż wartość zadania znacznie przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego. W obecnym postępowaniu przetargowym, także wartość oferty jest wyższa niż planowaliśmy, jednak Wójt wystąpi do Rady Gminy z propozycją zwiększenia środków na to zadanie. Jeśli decyzja będzie pozytywna, umowa zostanie podpisana z firmą WPRD z Nowej Wsi, a ścieżka powstanie jeszcze w tym roku. 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania powyższego zadania to 85% kosztów kwalifikowanych.

Powrót

Polecane artykuły:


Uwaga! Zawyją syreny!

Szanowni Państwo w dniach 6 - 9.10.2020r. zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie całej Gminy Choceń. Ogłoszenie alarmu: dźwięk modulowany przez okres trzech minut Odwołanie alarmu: [...]

Oferty pracy w SADCO

ElektrykOperator Maszyn ProdukcyjnychOperator Wózka widłowego