niedziela, 08 lipiec 2018

Pożegnanie Księdza Roberta

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4864-pozegnanie-ksiedza-roberta.html
100%auto
W niedzielę 24 czerwca 2018 r. w kościele św. Idziego w Choceniu odbyło się pożegnanie przecho [...] W niedzielę 24 czerwca 2018 r. w kościele św. Idziego w Choceniu odbyło się pożegnanie przechodzącego do innej parafii ks. Roberta Maca, który swoją posługę jako wikariusz w Choceńskiej Parafii rozpoczął w 2013 roku . Ksiądz dał się poznać jako człowiek ciepły, serdeczny i otwarty. Całym sercem angażował się w sprawy parafii, niesienie pomocy jej mieszkańcom , oraz budowanie relacji z młodzieżą .
Systematycznie organizował wyjazdy młodych ludzi z naszej jak i sąsiednich parafii na Wieczory Chwały. Przygotowywał młodzież do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży oraz Lednicy. W trakcie swojej kadencji udało mu się zorganizować pielgrzymkę do Zduńskiej Woli oraz dwa wyjazdy na Oazę do Zakopanego i Szklarskiej Poręby , dzięki swojemu uśmiechowi gromadził przy sobie wiernych w każdym wieku.
Drogiemu Księdzu Wikaremu Robertowi – za 5-letnią posługę duszpasterską w naszej parafii – pragniemy serdecznie podziękować, za trud i ciężką pracę oraz ciepły uśmiech i serdeczność, życzymy dalszych sukcesów i samych pięknych chwil w nowej parafii.

Powrót

Polecane artykuły:


II EDYCJA BIEGU PAMIĘCI DLA UCZCZENIA ŻOŁNIERZY „ARMII POMORZE” WALCZĄCYCH POD SZCZYTNEM W DNIACH 11 -12 WRZEŚNIA 1939 ROKU

Regulamin biegu

Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Choceń kadenc [...]