czwartek, 09 sierpień 2018

Występ zespołów folklorystycznych z Gminy Choceń na 47 Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4916-wystep-zespolow-folklorystycznych-z-gminy-chocen-na-47-spotkaniach-z-folklorem-kujaw-i-ziemi-dobrzynskiej.html
100%auto
W dniach 21 – 22 lipca 2018 roku w Muszli Koncertowej  urokliwego Parku Zdrojowego w Ciechoci [...] W dniach 21 – 22 lipca 2018 roku w Muszli Koncertowej  urokliwego Parku Zdrojowego w Ciechocinku odbyły się 47 spotkania  folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.  Imprezę, jak co roku zorganizowało Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku, a zdaniem Pani Barbary Kawczyńskiej, dyrektora Centrum Kultury w Ciechocinku – jest to największa taka impreza w województwie kujawsko- pomorskim i jedna z najstarszych w kraju. Całej imprezie towarzyszył jarmark sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego oraz staroci i produktów regionalnych. Na licznych stoiskach;  między innymi  pszczelarzy i  rzeźbiarzy każdy mógł znaleźć miłą pamiątkę. Były także smakołyki z gęsiny, litewski chleb i różnorakie wędliny.

W koncercie zaprezentowało się  45 zespołów folklorystycznych z całego regionu, a ich występy oceniało jury w składzie:
1.     Pani Jadwiga Kurant – Przewodnicząca
2.     Pani Krystyna Mielczarska
3.     Pan Andrzej Korzeniewski

Gminę Choceń reprezentowali:
•        Zespół folklorystyczny  ‘ŚMIŁOWIÓNKI” ze Śmiłowic, wspólnie z członkami Zespołu Pieśni i Tańca „ Ziemia Kujawska” z Chocenia oraz młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach.  Zaprezentowali obrzęd „KOZY NA KUJAWACH”, według scenariusza i w reżyserii Pani Julii Skowrońskiej.
•        Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska” z Chocenia: - grupa młodsza i  grupa starsza.
•        Ludowa Kapela Młodzieżowa ze Śmiłowic Pana  Miłosza Kierzkowskiego – w inauguracyjnym występie.
•        Pani Danuta Kaczmarek ze Śmiłowic   -   solistka  a’ capella.
 
W zdobywaniu nagród Gmina Choceń okazała się najlepsza na 47 Spotkaniach z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej zajmując:
•        II miejsce Zespół Śmiłowiónki” razem  z Zespołem „Ziemia Kujawska” i młodzieżą  Szkoły Podstawowej ze Śmiłowic.
•        II miejsce ( łącznie grupa młodsza i starsza ) Zespół „Ziemia Kujawska” z Chocenia.
•        II miejsce Ludowa Kapela Młodzieżowa  ze Śmiłowic – Pana Miłosza Kierzkowskiego.
•        I miejsce Pani Danuta Kaczmarek ze Śmiłowic jako solistka a’capella.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy.
 
Członkowie  zespołów kierują serdeczne słowa podziękowania na ręce Pana Romana Nowakowskiego, Wójta Gminy Choceń za sfinansowanie przejazdu do Ciechocinka.

Wiadomość z ostatniej chwili:
Zespół ‘’Śmiłowiónki” wraz z Zespołem „Ziemia Kujawska” oraz młodzieżą  ze Szkoły Podstawowej ze Śmiłowic, po występie  na Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Kaczorach pow. pilski – otrzymał rekomendację aby obrzędem „Kozy na Kujawach” reprezentować woj. kujawsko-pomorskie na Ogólnopolskich Spotkaniach Teatru Obrzędu Ludowego w Tarnogrodzie, w październiku b.r..

tekst  Danuta Nowicka

Powrót

Polecane artykuły:


Wręczenie zaświadczenia o wyborze wójtowi

Zgodnie z wynikami wyborów samorządowych Wójt Elekt Gminy Choceń Roman Nowakowski otrzymał zaświadczenie o wyborze na Wójta. Zaświadczenie o wyborze wręczył Pan Leszek Skalski – Przewodnic [...]