poniedziałek, 13 sierpień 2018

Ogłosiliśmy przetarg na: Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choceń

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4923-oglosilismy-przetarg-na-kompleksowy-projekt-gospodarki-wodno-sciekowej-na-terenie-aglomeracji-chocen.html
Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji ChoceńZ [...] Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń
Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń

Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 –  Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej – Schemat Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Czekamy na dobre oferty do dnia 28 sierpnia 2018 r., do godz. 10.00. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać na www.bip.chocen.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

Powrót

Polecane artykuły:


Informacja

W dniu dzisiejszym Urząd Gminy Choceń czynny jest do godziny 13:00Za utrudnienia przepraszamy.

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla jednostek KSRG z gminy Choceń

W dniu 20.04.2024 r. na placu przy remizie OSP Nakonowo Stare odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla jednostek KSRG z  gminy Choceń. Udział brały OSP Nakonowo Stare, OSP [...]