wtorek, 21 sierpień 2018

Zaproszenie na posiedzenie Rady Gminy

https://www.chocen.pl/8-aktualnosci/4935-zaproszenie-na-posiedzenie-rady-gminy-5.html
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 [...] Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Choceń kadencji 2014-2018, która odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 r. (środa) o godz. 12.00 w Choceńskim Centrum Kultury.

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy.
 2. Sprawy organizacyjne
- stwierdzenie prawomocności obrad

- powołanie sekretarza obrad Sesji Rady Gminy.

- przyjęcie porządku obrad.

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • zmiany budżetu gminy Choceń na 2018 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choceń;
 • zniesienia formy ochrony przyrody z pomników przyrody;
 • przystąpienia do realizacji projektu pn. „Jakie to proste";
 • utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
 1. Interpelacje radnych Rady Gminy.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Powrót

Polecane artykuły:


Podbudowa na ulicy Fabrycznej wykonana

Trwają prace na ul. Fabrycznej w ramach inwestycji pn Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Choceń – etap I. Górna warstwa podbudowy już wykonana, po południu w dniu 15 kwietnia zostanie p [...]

Kolejne pieniądze z PUP na dotacje

Powiatowy Urząd Pracy we  Włocławku informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Dokumenty b [...]